Elinkeino ja elinvoima

18:58

Jäsenet:

Ville Skinnari, pj.
Lauri Muranen, pj.
Tino Aalto, siht.
Tapio Hellsten, siht.
Antti Aarnio
Timo Bergman
Niko Eskelinen
Henrik Haapajärvi
Kalervo Haverinen
Susanna Kallama
Jenni Karjalainen
Pasi Karjalainen
Olli-Pekka Koljonen
Mika Kärkkäinen
Jukka Kärnä
Antti Malste
Mikko Myller
Kaj J Christian Mönkkönen
Tero Oinonen
Pekka Ovaska
Jari Paulamäki
Juuso Paulasuo
Jari-Pekka Raitamaa
Riitta Salasto
Arto Salmela
Sari Siikasalmi
Toni Sulameri
Pilvi Torsti
Jorma Vilhunen
Kari Välimäki