Elinkeino ja elinvoima

18:58

Jäsenet:

Ville Skinnari, pj.
Lauri Muranen, pj.
Tino Aalto, siht.
Tapio Hellsten, siht.
Antti Aarnio
Antti Alaja
Timo Bergman
Niko Eskelinen
Henrik Haapajärvi
Kalervo Haverinen
Susanna Kallama
Jenni Karjalainen
Pasi Karjalainen
Olli-Pekka Koljonen
Mika Kärkkäinen
Jukka Kärnä
Antti Malste
Mikko Myller
Kaj J Christian Mönkkönen
Tero Oinonen
Pekka Ovaska
Jari Paulamäki
Juuso Paulasuo
Jari-Pekka Raitamaa
Riitta Salasto
Arto Salmela
Sari Siikasalmi
Toni Sulameri
Pilvi Torsti
Jorma Vilhunen
Kari Välimäki