Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Ympäristövaliokunnan sd-edustajat: Energiatehokkuusdirektiivin tavoitteet ovat hyvät mutta emme saa unohtaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta

Ajankohtaista 11:01

Ympäristövaliokunta on tänään saanut valmiiksi lausuntonsa energiatehokkuusdirektiiviin. SDP ja Suomi ovat osana Euroopan unionia sitoutuneet Pariisin ilmastosopimukseen, jonka tavoite edellyttää pitkän aikavälin ilmastotoimien rakentamista siten, että EU:n hiilineutraalius saavutetaan sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla ennen vuotta 2050.

– Ehdotuksen tavoitteet ovat hyvät, rakennusten energiatehokkuutta tulee nostaa myös Suomessa mutta niin, että ne tehdään muiden remonttien yhteydessä, oikea-aikaisesti, taloudellisesti ja rakennuksen elinkaari huomioiden, selventää sd-valiokuntavastaava kansanedustaja Katja Taimela.

– Esitys on saanut paljon kritiikkiä osakseen ja myös valtioneuvoston kanta asiaan on kriittinen. Ympäristövaliokunnassa on laaja yhteisymmärrys siitä, että esitystä tulee muuttaa ja korjata monelta osin, ennen kuin se soveltuu Suomeen ja on tarkoituksenmukainen. Tällaisenaan se on liian yksityiskohtainen ja joustamaton eikä palvele tarkoitustaan ja voi jopa lisätä ilmastotoimien vastustusta kansalaisten keskuudessa, lisää kansanedustaja ja SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm.

– Rakennusten rooli on sinänsä merkittävä, sillä niiden osuus on noin 40 prosenttia energian kokonaiskulutuksesta ja ne aiheuttavat 36 prosenttia energiaperäisistä kasvihuonekaasupäästöistä. Pelkästään asuntojen lämmitys kuluttaa noin 15 prosenttia kaikesta loppuenergian käytöstä Suomessa, muistuttaa ympäristö- ja talousvaliokunnan jäsen Hussein al-Taee. 

– Pelkästään energiansäästön vuoksi toteutettavat, ennenaikaiset korjaukset aiheuttaisivat merkittävän hiilipiikin rakentamiseen, lisäisivät jätteitä ja ympäristökuormaa, neitseellisten materiaalien kulutusta ja rakentamisen ilmastovaikutuksia nopeasti, kun taas energiansäästöllä saavutettavat päästövähenemät toteutuisivat hitaasti vasta kymmenien vuosien kuluessa, al-Taee muistuttaa.

– SDP kannattaa ilmastotoimissa teknologianeutraalia lähestymistapaa, ja tulisi olla selvää, että kaikki uusiutuva ja päästötön energia pitäisi ottaa huomioon riippumatta, missä se on tuotettu. Nyt päästöttömän sähkön osuus verkkosähkössä ei ole mukana komission ehdotuksessa ja uusiutuvan energian, jolla pitäisi korvata vähäinen rakennuksessa käytetty energia, pitäisi tulla paikallisesta tuotannosta, läheltä tai kaukolämmöstä- ja jäähdytyksestä tai hukkalämmön lähteistä. Lisäselvitys on tarpeen myös siitä, miten otetaan huomioon paikallisen uusiutuvan tuotannon ja lähilämmön hyödyntämisen myönteiset energiajärjestelmävaikutukset sitä kautta, että se vähentää verkkoinvestointien tarvetta ja lisää energiajärjestelmän häiriönkestokykyä ja omavaraisuutta, toteaa Johan Kvanström.

– Venäjän hyökättyä Ukrainaan kaikessa energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä koskevassa sääntelyssä on otettava huomioon myös huoltovarmuus- ja omavaraisuuskysymykset aikaisempaa paremmin, muistuttavat SDP:n ympäristövaliokunnan kansanedustajajäsenet.