Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Yhteistyöllä elinvoimaa, eheyttä ja oikeudenmukaisuutta

Ajankohtaista 09:35

Raaheen 21.4.2012 kokoontunut Oulun sosialidemokraattinen piiri toteaa, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen menestyksen ratkaisijaksi nousevat avoin yhteistyö ja sopiminen.
Merkittäviä rakenteellisia uudistuksia ei voida toteuttaa pakolla, vaan uudistusten keskiössä on oltava elinvoimaiset ja vahvat peruskunnat, kestävät ja toimivat palvelut ja vireä elinkeinoelämä. Poliittiset vastakkainasettelut eivät saa heikentää tarkoituksenmukaista palvelurakennetta.

Uudistustyössä on kiinnitettävä erityistä huomiota myös kansanvaltaisuusperiaatteen toteutumiseen ja etsittävä malleja, joilla tuetaan kansalaisyhteiskunnan vahvistumista.
Oulun sosialidemokraattinen piiri näkee tärkeäksi jatkaa eriarvoisuutta tuottavien rakenteiden purkamista. Alueen kannalta on olennaista, että nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen varataan riittävä rahoitus ja alueelle turvataan riittävä määrä aloituspaikkoja ammatilliseen koulutukseen. Nyt kehysriihessä varattua 79m€:n lisärahoitusta vuosille 2013-2016 pidetään oikean suuntaisena.

Osana sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistusta vuosi sitten hyväksytty terveydenhuoltolaki toi muutoksia myös ensihoidon järjestämiseen. Oulun sosialidemokraattinen piiri esittää huolensa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella ensihoidossa ilmenneestä 70-100 työntekijän henkilöstövajeesta. Nyt lausuntokierrokselle lähetettyyn uuteen vanhuspalvelulakiin piirikokous haluaa kirjata maininnan vanhustenhoidon hoitohenkilökunnan mitoituksesta.

Alueelle merkittävien investointien kannalta on tärkeää, että nyt kehysriihessä leikatuille yritysten kansainvälistymisavustuksille ja maakuntien kehittämisrahalle löydetään korvaavia rahoituskanavia. Oulun sosialidemokraattinen piiri suhtautuu positiivisesti varatuista maa-alueista kannettavaan kiinteistöveroon, ja edellyttää kaivosteollisuudelta tiukkojen lupaehtojen noudattamista ja riittävää valvontaa.

Oulun sosialidemokraattinen piiri esittää toukokuussa kokoontuvalle Sosialidemokraattisen puolueen puoluekokoukselle, että puoluevaltuuston jäseniksi valitaan Tuija Pohjola Oulusta, Antti Tokola Ylivieskasta ja Markku Oikarinen Kajaanista, ja varajäseniksi Lauri Hietala Taivalkoskelta, Johannapiritta Huovinen Oulusta ja Jarmo Haapaniemi Kempeleestä.
Kansanedustaja Tytti Tuppuraista esitetään puoluehallitukseen.