Yhdistelmälupa läpi EP:n valiokunnassa – Suomelle ymmärrystä

Ajankohtaista 13:17

Euroopan parlamentin työllisyys-ja sosiaalivaliokunta hyväksyi tänään suurella äänten enemmistöllä nk. yhdistelmälupadirektiivin, jonka tarkoituksena on yhdistää EU:n jäsenmaiden oleskelu- ja työskentelyluvat. Direktiivi helpottaa laillisesti maassa olevien EU:n ulkopuolelta tulleiden henkilöiden pääsyn työmarkkinoille, edellyttäen, että heillä on oleskelulupa kunnossa.

Valiokunta hyväksyi direktiivissä Liisa Jaakonsaaren ja espanjalaisdemarin ja mietinnönlaatija Alejandro Cercasin neuvotteleman kompromissin, joka ottaa huomioon Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Suomi voi olla soveltamatta EU:n ulkopuolelta tulleisiin henkilöihin asumisperusteista sosiaaliturvaa, jos he eivät ole töissä Suomessa tai heidän oleskelulupaansa ei ole myönnetty työnteon perusteella.

Direktiivi menee seuraavaksi parlamentin täysistuntoon.