Werning: Kotihoidon pysäköintiä on tarve sujuvoittaa ja helpottaa

Ajankohtaista 12:59

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) on tyytyväinen hallituksen linjaukseen koskien kotihoidon pysäköinnin uudistusta. Hallitus tulee esittämään helpotusta kotihoidon työntekijöiden arjen sujuvuuteen. Muutoksessa esitetään, että kotihoidon ja vastaavien kotiin tuotavien palvelujen työntekijöiden pysäköintiä helpotetaan. Muutoksia esitetään uuteen tieliikennelakiin, joka tulee voimaan 1.6.2020.

Asia juontaa juurensa eduskunnan lausumasta, joka annettiin tieliikennelain hyväksymisen yhteydessä. Eduskunta edellytti tuolloin, että kotihoidon pysäköinnin helpottamiseksi valmistellaan tarvittavat lakimuutokset.

– Tosi asia on se, että väestörakenne muuttuu, ja että ikääntyneiden määrä Suomessa on kasvussa. Suuntaus valtakunnallisesti on se, että kotona tarjottavien palveluiden määrä kasvaa ja suuntaus onkin siirtyminen laitoshoidosta kotihoitoon. Tämän lakimuutoksen avulla helpotetaan kotihoidossa työskentelevän työntekijän arjen sujuvuutta, Werning toteaa. 

Lakia esitetään muutettavaksi niin, että kotihoidon työntekijöille annettaisiin mahdollisuus poiketa pysäköinnin rajoituksista kaikkialla Manner-Suomen alueella. Pysäköintimahdollisuuksia parannettaisiin pääosin samalla tavalla, kuin vammaispysäköinnistä on tällä hetkellä säädetty. 

Esitetty sääntely mahdollistaisi pysäköinnin ilman aikarajaa ja maksua kunnan katuverkon pysäköintipaikoilla. Lisäksi olisi mahdollista pysäköidä kadulla, jossa pysäköinti on kielletty liikennemerkillä C38 (pysäköintikielto) tai liikennemerkillä C39 (pysäköintikieltoalue). Tämän lisäksi olisi mahdollista pysäköidä liikennemerkillä osoitetulla pihakadulla muuallakin kuin merkityllä pysäköintipaikalla. Liikennemerkin H25 (huoltoajo sallittu) kiellosta huolimatta sen vaikutusalueella olisi mahdollista ajaa ja pysäköidä kotihoidon pysäköintitunnuksella varustettua ajoneuvoa. 

– Kokemuksesta tiedän, että kotihoidon työ on hyvin aikataulutettua ja nykyiset ongelmat pysäköinnin suhteen tuovat haasteita työn sujuvuuteen. On myös muistettava se, että asiakkaana on ihminen ja hoitaja voi kotikäynnillään törmätä ennalta arvaamattomaan tilanteeseen.  Asiakkaan hoitamiseen, tilanteesta riippumatta, tulee voida keskittyä ilman, että hoitajan takaraivossa jyskyttää huoli siitäkin, onko auto pysäköitynä väärään paikkaan tai onko pysäköintiaikakin jo umpeutumassa, Werning sanoo.

Werningin mukaan tämä suunniteltu muutos on merkityksellinen.