Werning: Hallitus uudistaa asiakasmaksuja kohtuullistamalla

Ajankohtaista 14:19

Kansanedustaja Paula Werning (sd) pitää hallituksen sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulain uudistusta erittäin tärkeänä toimenpiteenä.

Tavoitteena on parantaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta ja oikea-aikaisuutta poistamalla hoidon esteitä.

– Tämä tarkoittaa parannusta monen ihmisen arkeen, koska tällä uudistuksella voidaan pienentää satojen tuhansien ihmisten maksuja nykyisestä. Lisäksi muutos lisää terveyden tasa-arvoa ja painottuu myös ehkäiseviin palveluihin, Werning toteaa.

Jatkossa on saatavilla enemmän maksuttomia palveluja.

– Lakiluonnoksen mukaan esim. hoitajavastaanotot tulisivat perusterveydenhuollossa maksuttomiksi. Alaikäiset säästyisivät poliklinikkamaksuista koskien tutkimusta ja hoitoa ja mielenterveyspotilaiden maksuttomuutta selkeytettäisiin, Werning sanoo.

Werningin mukaan myös maksukattoa laajennettaisiin, niin että se kattaisi mm. suun terveydenhuollon, terapian ja tietyt etäpalveluista perittävät maksut.

Myös asumisen maksuja yhdenmukaistettaisiin. Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun sekä pitkäaikaisten asumispalvelujen asiakasmaksut määräytyisivät yhdenmukaisin perustein.

– Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, laitoshoidon ja perhehoidon asiakasmaksuihin sovellettaisiin pitkälti yhdenmukaisia määräytymisperusteita, Werning sanoo.

Asiakasmaksulaki lähtee nyt lausuntakierrokselle. Tavoitteena on, että hallituksen esitys annettaisiin eduskunnalle vielä kevätistuntokaudella 2020. Tämä on jälleen esimerkki siitä, että hallitus toteuttaa ripeästi ja määrätietoisesti lupaamiaan hallitusohjelman mukaisia uudistuksia.