Werning: Asiakasmaksulaki tuo helpotusta ihmisten velkaantumiseen

Ajankohtaista 14:09

Kansanedustaja Paula Werning (sd) on erittäin tyytyväinen hallituksen puuttumiseen ulosottovelallisten räjähdysmäiseen kasvuun mm. säätämällä uuden asiakasmaksulain.

Hallituksen esitys uudeksi asiakasmaksulaiksi tulee tarpeeseen, sillä ulosottovelallisten määrä on ollut viime vuosien aikana hurjassa kasvussa.
– Viime vuosien aikana ulosottoasioita on tullut vireille ennätyksellinen määrä, vuonna 2018 yhteensä 3,4 miljoonaa. Näistä lähes 390 000 koostui sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, joista jopa 69 000 terveyskeskusmaksuina, mikä on todella huolestuttava ilmiö, Werning huomauttaa.

Kotitalouksien velkaantumiseen on vaikuttanut huolestuttavasti asiakasmaksujen siirtyminen ulosottoon. Uuden asiakasmaksulain myötä on luvassa helpotusta esim. ottamalla käyttöön terveyskeskusten asiakasmaksujen alentaminen tai perimättä jättäminen.
– Tämä tarkoittaa myös sitä, että kuntien olisi annettava asiakkaalle riittävästi tietoa maksun huojentamista koskevasta sääntelystä, Werning painottaa.

Myös kuluttaja- ja pikaluotot ovat olleet kasvavassa suosiossa ja niiden myötä velallisten määrä on noussut nopeasti. Hallitusohjelmassa onkin kirjattuna toimia velkaantumisen ehkäisemiseksi.

– Näitä toimia ovat mm. sosiaalisen luototuksen käyttöön ottaminen ylivelkaantumisen ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi, aggressiivisen luottojen kuluttajasuojan markkinointia vahvistetaan ja hillitään, myös perintäkulujen määrää rajoitetaan, Werning toteaa.

Werning pitää myös hallituksen kaavailemaa positiivisen luottorekisterin käyttöönottamista toivottuna parannuksena, sillä siihen kirjataan muutakin kuin häiriömerkinnät esim. luottojen aikataulullisesti hoitaminen ja henkilön maksukykyisyys.

– Maksuhäiriömerkinnät säilyvät keskimäärin 2-4 vuotta ja vaikka yksi merkintä säilyy 2 vuotta, uusi voi aiheuttaa kestoajan pidennystä. Lisäksi pidän suurena ongelmana sitä, että maksuhäiriömerkintä ei poistu, vaikka velka on kokonaisuudessaan jo maksettu. Maksuhäiriömerkintöjen kestoaikaa tuleekin jatkossa lyhentää.

Lisäksi Suomen Pankki aloittaa kansallisen talousosaamisen koordinaation.
– Pidän merkittävänä ja tärkeänä parannuksena, että opetussuunnitelmiin on jo v. 2021 lisätty talousopetusta auttamaan mm. talous- ja työelämän osaamista.

Hallitus jatkaa määrätietoisesti hallitusohjelman mukaista ulosottokaaren uudistusta parantamalla ulosottoon joutuneiden asemaa kehittämällä palveluja sekä tarjoamalla heille neuvontaa.