Werning: Aktiivimallin kumoaminen on oikea päätös

Ajankohtaista 12:24

Kansanedustaja Paula Werningin (sd) mukaan tämän hallituksen esitys aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamisesta on jälleen yksi esimerkki hallituksen oikeudenmukaisuudesta ja inhimillisyydestä. Epäoikeudenmukainen aktiivimalli leikkasi työttömyysturvaa yli 100 000 työttömältä ja todellakin se määrä on enemmän kuin tarpeeksi.

– Aktiivimallin toteutumista arvioitiin ja tästä loppuraporttikin saatiin. Loppuraportin perusteella ei voida olla varmoja mallin työllisyysvaikutuksista. Mallin vaikutuksista yksittäisten työttömyysetuuden saajien kohdalla on kuitenkin olemassa tilastotietoa. Työttömyysetuutta on alennettu keskimäärin yli kolmanneksella työttömyysetuuden saajista, Werning toteaa.

Työttömyysetuuden määrän alentaminen kohdentui erityisesti tiettyihin etuudensaajaryhmiin kuten ikääntyviin sekä pitkään työttömänä olleisiin työttömyysetuuden saajiin.
– Tarkasteltaessa tilastotietoja on näyttöä siitä, että aktiivimalli kurjisti niiden henkilöiden arkea entisestään, niiden joilla arki oli jo valmiiksi tiukkaa. Tällaisia henkilöitä ovat olleet esimerkiksi työmarkkinatukea saaneet pitkäaikaistyöttömät ja ansiopäivärahan niin kutsutuilta lisäpäiviltä etuutta saaneet pitkäaikaistyöttömät, Werning huomauttaa.

Aktiivimallin voimassa olon aikana työmarkkinatukea on alennettu aktiivimallin perusteella kuukaudessa keskimäärin 39 prosentilla saajista, työttömyyspäivärahaa 31 prosentilla saajista ja ansiopäivärahaa 32 prosentilla saajista.
– Aktiivimalli alensi työttömyysturvaetuutta erityisesti iäkkäiltä etuudensaajilta. Ansiopäivärahan saajien osalta tämä kohdistui etenkin yli 60-vuotiaisiin edunsaajiin ja yli 55-vuotiaista työttömistä päiväraha pieneni noin puolella, Werning muistuttaa.

Werningin mukaan nyt on korkea aika haudata aktiivimalli ja suunnata katseet siihen, kuinka jatkossa toimitaan työllisyyden edistämiseksi. Menneisyyttä ei voida muuttaa, mutta tulevaisuuteen voimme vaikuttaa.
– Nämä kokemusasiantuntijat, työttömät ihmiset, ovat kokeneet aktiivimallin hyvin epäoikeudenmukaiseksi, koska työttömyysetuutta on leikattu myös silloin, kun työtä ei ole ollut tarjolla.

Hallitus on sopinut syksyn budjettiriihessä 25 työllisyyttä edistävistä toimista, joista osa kuuluu myös sosiaali- ja terveysministeriön valmisteluvastuulle. Keskeisiä hankkeita ovat esimerkiksi työkykyohjelma, jolla tuetaan osatyökykyisiä työmarkkinoille, sekä sosiaaliturvan kokonaisuudistus, jonka parlamentaarinen valmistelu käynnistyy pian. Nyt on mahdollisuus unohtaa kepin antaminen ja huomata porkkanan voima. Tämän hallituksen esitys mahdollistaa matkan kohti parempaa, oikeudenmukaista ja tasa-arvoista huomista, Werning kiteyttää.