Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Vuokra-asuntojen rakentamiseen muutoksia

Ajankohtaista 11:25

Asuntoministeri Krista Kiurun tilaamaan selvityksen mukaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn on keskityttävä entistä vahvemmin valtion tukeman asuntokannan toteuttamiseen, käyttöön ja kehittämiseen. Selvityksen teki oikeustieteen tohtori Olavi Syrjänen.

”ARAn on valvottava tehokkaammin olemassa olevan ARAn asuntokannan käyttöä ja kehittämistä niin, että omakustannusperiaate ja asumismenojen kohtuullisuus toteutuvat erityisesti kasvukeskuksissa”, Syrjänen korostaa.

Ministeri Kiurun mukaan selvitys on kattava ja hyvin tehty. ”Selvityksessä esitetyt toimenpide-esitykset saavat tukeni. ARAlla on keskeinen rooli hallituksen asuntopolitiikan toteuttajana. Siksi sen roolia ja merkitystä on vahvistettava nykyisestä”, Kiuru sanoi vastaanottaessaan tänään selvityksen.
Olavi Syrjänen ei ehdota selvityksessään ARAn lakkauttamista tai siirtämistä Lahdesta. Sen toimintaa ja organisaatiota on kuitenkin uudistettava. Syrjänen tekee yhteensä 26 ehdotusta, jotka koskevat sekä asuntopolitiikkaa että ARAn kehittämistä.

ARAn vuokra-asuntojen kohtuuhintaisuuden varmistamiseksi Syrjänen ehdottaa ARAn hinta- ja laatuohjauksen muuttamista. Vuokra-asuntohankkeet olisi jatkossa hyväksyttävä asukkailta perittävän vuokran kohtuullisuuden perusteella, ja asuntokohteen omistajan olisi noudatettava tätä päätöstä asuntoja vuokratessaan. ARAa ohjaavan ympäristöministeriön olisi puolestaan annettava asetuksella omakustannusperiaatteen selkiinnyttämiseksi tarkempia säännöksiä vuokranmäärityksestä, vuokrien tasauksesta, asuintalovarauksesta ja valvonnasta.
Selvityksen mukaan sekä ARAn että koko valtion tukeman asuntopolitiikan on keskityttävä vahvemmin metropolin ja suurten kasvukeskusalueiden asuntotilanteen parantamiseen.

Metropolialueella on pulaa erityisesti kohtuuhintaisista ARA-vuokra-asunnoista. Olavi Syrjäsen mukaan niiden rakentamista voidaan vauhdittaa perustamalla metropolialueen kuntien, valtion ja yrityselämän kesken uusi metropolialueen yleishyödyllinen yhteisö. Lisäksi kuntien ja valtion välisten aiesopimusten alueiden asuntorakentamista olisi vauhditettava käynnistysavustuksilla. Palveluammateissa työskentelevien vaikeaa asuntotilannetta pitäisi helpottaa väljentämällä aiesopimusalueiden asukasvalintaperusteiden soveltamista.

Ehdotusten tavoitteena on ARAn toiminnan tekeminen mahdollisimman läpinäkyväksi ja asiakasystävälliseksi. Syrjäsen mukaan ARAn organisaatio on uudistettava ja johdon asema ja tehtävät arvioitava. Lisäksi Syrjänen ehdottaa selvityksessään Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen nimen muuttamista Suomen asuntovirastoksi, mikä kuvaisi osuvammin viraston tehtäviä.
Asuntoministeri Krista Kiurun mukaan ARAn toimintaan liittyvät kehittämistarpeet on todettava avoimesti. ”Organisaatiota on uudistettava, sen uskottavuutta ja vahvuutta on lisättävä ja johdon asemaa arvioitava. Pidän tärkeänä, että toiminnan kehittäminen aloitetaan välittömästi”, Kiuru sanoo.

Olavi Syrjäsen selvitystyö käynnistyi maaliskuun lopulla. Hänen tehtävänään oli arvioida, miten hyvin ARA pystyy vastaamaan asuntopolitiikan tavoitteiden toteuttamiseen sekä tehdä ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi.