Virve käyttöön raideliikenteessä

Ajankohtaista 08:22

Valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston ja VR: n hallintoneuvoston puheenjohtaja Kari Rajamäki kiittää liikenne- ja viestintäministeriötä ja ministeri Pia Viitasta matkaviestimien junakuuluvuusongelmiin löydetyistä ratkaisuista. Asian selvitys käynnistyi valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston ja VR:n hallintoneuvoston aloitteesta.  Kuuluvuusongelmat ovat olleet vahvasti esillä valtiovarainvaliokunnassa, joka viime vuoden budjettimietinnössä vaati ratkaisujen löytämistä pikaisesti. Ensisijainen tavoite on rautateiden oman matkaviestintäverkon GSM-R:n ja teleyritysten kaupallisten matkaviestintäverkkojen häiriöiden poistaminen.
 
Viime vuoden aikana ongelmaan on etsitty ratkaisua yritysten ja virastojen yhteistyönä. Tämän työn seurauksena raideliikenteessä luovutaan sen omasta matkaviestinverkosta (GSM-R) ja otetaan käyttöön viranomaisten perusverkko Virve. Kaupalliset matkaviestinoperaattorit pystyvät tämän jälkeen täyttämään junat ja radan varret nykyistä paljon voimakkaimmilla signaaleillaan; junakuuluvuus ja raideliikenteen turvallisuus paranevat Suomessa olennaisesti.