Vinkkejä järjestötoimintaan

Työkalut 12:26

Työ-kahvikuppi
Opas erilaisiin tapahtumiin ja vinkkejä viestintään:

Paikallistoiminnan opas

Opas sisältää perustietoa siitä, kuinka paikallinen toiminta lakien ja SDP:n sääntöjen mukaan tulee järjestää. Se on tarkoitettu kaikille puolueemme paikallistoiminnassa; puolueosastoissa, kunnallisjärjestöissä, valtuustoissa ja lautakunnissa työskenteleville. Opas on vuodelta 2006.

Perustietoa ja vinkkejä yhdistystoiminnasta

www.yhdistystoimijat.fi

Päivitä yhteystiedot ja kuulumiset

Puolueosastojen on hyvä aina aika ajoin soittaa kaikille jäsenilleen ja kysyä kuulumiset sekä kartoittaa mielipiteitä, mihin asioihin juuri nyt pitäisi kiinnittää huomiota. Samassa puhelinkeskustelussa voi helposti käydä lävitse jäsentiedot ja kunnalliset luottamushenkilöyhteystiedot. Muuttuneet/uudet tiedot päivitetään puolueen rekisteriin.

Järjestä päättäjätapaamisia

Päättäjätapaamisia kannattaa järjestää valmiiden tori- ja muiden yleisötilaisuuksien yhteyteen.

Tilaisuuksiin kannattaa kutsua ainakin oman kunnan valtuutetut. Piiriin on oltava yhteydessä hyvissä ajoin, mikäli paikalle toivotaan kansanedustajaa, piirihallituksen, puoluehallituksen tai puoluevaltuuston jäsentä, Euroopan parlamentin jäsentä tai puoluejohdon edustajaa. Piiri koordinoi näitä vierailuja.

Luo silta yhteydenpitoon

Puolueosastot luovat jokaisessa kunnassa kuntapäättäjiin jatkuvan yhteydenpitomahdollisuuden. Esim. verkostotapaamisten järjestämisellä, kuntapäättäjäesiteillä, avoimilla valtuustoryhmän kokouksilla, nettisivuilla, Facebook-ryhmällä jne…

Jäsenemme myös kirjoittavat valtakunnallisista ja paikallisista asioista mielipidekirjoituksia alueemme lehtiin vähintään kerran kuukaudessa. Sekä osallistuvat näistä aiheista käytäviin Facebook-keskusteluihin ym.

Nimeä tiedotusvastaava

Puolueosastojen kannattaa nimetä tiedotusvastaava, jonka vastuulla on levittää puolueesta ja piiristä tulleita viestejä jäsenten keskuuteen. Tiedottajan nimi ja yhteystiedot ilmoitetaan virkailijailmoituksen yhteydessä. Puolueosaston kuukausikokouksissa sovitaan, miten reagoidaan viesteissä oleviin paikallisiin toiveisiin ja kuka niihin reagoi.

Käynnistä keskustelu

Puolueosastot voivat järjestää teemakeskustelutilaisuuksia, esimerkiksi juttutupakeskusteluna, ja sen osana keräävät teemoista kiinnostuneita henkilöitä SDP:n kansalaispaneelin jäseniksi. Tilaisuuksiin voi hakea tukea TSL:sta.

Tee yhteistyötä

Puolueosastot kutsuvat ay-liikkeen sd-ryhmätoimintaa vetävät ihmiset palaveriin, jossa kartoitetaan yhteistyön nykytila ja tehdään suunnitelma siitä, miten voidaan tehdä yhdessä enemmän.