Viitanen: Yliopistouudistuksen yhteydessä annetut lupaukset unohdettu

Ajankohtaista 09:47

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pia Viitanen on huolissaan yliopistojen rahoituksesta. Hänen mukaansa ensi vuoden talousarvio ei täytä niitä lupauksia, mitä hallitus antoi uuden yliopistolain säätämisen yhteydessä.

Viitanen muistuttaa, että uutta yliopistolakia säädettäessä hallitus korosti, että yliopistojen rahoitus turvataan eikä tuottavuusohjelma enää koskisi uudenmuotoisia yliopistoja.

– Nyt on käymässä toisin molempien lupaustaan osalta. Hallitus on ajamassa yliopistoja taloudelliseen ahdinkoon aikana, jolloin osaamiseen tulisi panostaa ja luoda edellytyksiä tulevaisuudelle.

Yliopistorahoihin on kohdistumassa reaalisesti nettopienennys, vaikka budjettiluvut kasvua näyttävätkin. Rehtorien neuvosto on julkisuudessa arvioinut, että yliopistojen budjettivaje tulee olemaan 1-5 prosenttia ensi vuonna ja kertonut sen tarkoittavan taloudellista kriisiä.

Viitasen mukaan hallitus rikkoo budjettiesityksellään sekä antamiaan lupauksia, että omia aiempia päätöksiään. Hallituksen kehyspäätöksessä vuosille 2010-2013 sanottiin, ettei tuottavuusohjelma enää koske uusimuotoisia yliopistoja.

– Kuitenkin heti puolen vuoden jälkeen kehyspäätöksestä budjettiesityksessä todetaan, että tuottavuustavoitteet sisällytetään uusimuotoisten yliopistojen valtionapuperusteisiin ja näyttää siltä, että tämä jatkuisi myös tulevina vuosina. Näin lohkaistaan edellisvuosien tapaan 11 miljoonaa yliopistojen rahoituksesta. Tämä siitäkin huolimatta, että uutta lakia säädettäessä opetusministeri toisti moneen kertaan, ettei tuottavuusohjelma enää koskisi uusimuotoisia yliopistoja.

Viitanen on huolissaan myös tasapuolisuudesta yliopistojen kesken. Ensi vuodelle Aalto-yliopisto yksin saa toimintamenoihin lisää 56 miljoonaa, kun samaa rahaa muille yhteensä tulee vain 17 miljoonaa. Kaiken kaikkiaan rahoituksen yhteissaldo jää miinusmerkkiseksi kaikilla muilla yliopistoilla, paitsi Aalto-yliopistolla, jonka määrärahat kasvavat.

– Tässä on räikeä ristiriita. Hallitus on linjallaan ajamassa koko muuta yliopistokenttää ahdinkoon. Tämä on paitsi lyhytnäköistä tiedepolitiikkaa myös erittäin huonoa aluepolitiikkaa.

Oma ongelmansa on, että yliopistobudjetista puuttuu kokonaan työnantajan työttömyysvakuutusmaksu n. 35 miljoonaa. Hallitus on parhaillaan selvittämässä, miten asia hoidetaan. Viitasen mukaan asia on hoidettava kiireesti ja hallituksen on lisättävä raha talousarvioesitykseensä.

Yliopistouudistuksen onnistumisen tärkein edellytys on riittävät voimavarat toiminnan ylläpitämiseksi. Nyt niitä ei ole luvassa, toteaa myös valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaoston puheenjohtajana toimiva Viitanen.