Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Viitanen: Stoppi kasvaville pankkien palvelumaksuille

Ajankohtaista 06:55

SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Pia Viitanen pitää ongelmallisena, että pankkien palvelumaksut nousevat jatkuvasti ja muodostavat kokonaisuudessaan jo ison kustannuserän kuluttajille. Viitasen mukaan on kehitettävä keinoja, joilla pankkien alati kohoavia palvelumaksuja voidaan hillitä.

Yhdeksi keinoksi Viitanen esittää, että pankit velvoitettaisiin antamaan kerran vuodessa selvitys asiakkaalle tämän maksamista palvelumaksuista.

Viitanen pitää vuosittaista selvitystä välttämättömänä, jotta asiakas saa tiedon mitkä palvelut ovat maksullisia ja mikä on maksuista muodostuva kokonaiskustannus. Näin myös kuluttajien mahdollisuus vertailla pankkien palveluja ja niiden todellista hintaa paranisivat.

– Pankit ovat enenevässä määrin alkaneet periä erilaisia palvelumaksuja, jotka ovat muutaman euron suuruisia summia. Maksun voi joutua suorittamaan myös lasku- ja laina-asioiden hoitamisesta tai jopa pelkän pankkitilin pitämisestä, vaikka itse tiliä ei käyttäisikään.

Viitanen toteaa, että kaikki asiakkaat eivät edes tiedä joutuvansa maksamaan automaattisista veloituksista. Palvelumaksun suorittaminen tapahtuu asiakkaan tililtä, jolloin tiliä seuraamaton asiakas ei välttämättä huomaa tehtyjä veloituksia. Samoin palvelumaksut ovat usein siroteltuina muiden maksujen yhteyteen, jolloin maksujen vertailu vaikeutuu.

Viitanen kokee erityisen hankalaksi tilanteen, jossa pankkipalveluista peritään maksua useampaan kertaan. Useamman kerran maksuvelvollisuus syntyy, kun esimerkiksi lainanlyhennyksistä peritään palvelumaksu jokaisen kuukauden lyhennyksen kohdalla. Samoin useamman lainan omaava pankkiasiakas saattaa joutua maksamaan jokaisesta lainastaan palvelumaksun, jolloin niistä muodostuu merkittävä kokonaiskustannus.

– Kun kaikkia palvelumaksuperiaatteita ei ole mahdollista hahmottaa, ei ole myöskään käsitystä siitä, mikä on palvelumaksuista koituva vuosittainen kokonaiskustannus. Vuositasolla maksut saattavatkin kohota yllättävän korkealle. Vuosittainen selvitys toisi asiakkaille tiedon, mistä he joutuvat maksamaan ja kuinka paljon.