Viitanen: Nyt punnitaan kokoomuksen oikeudenmukaisuus

Ajankohtaista 18:43

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pia Viitanen on huolestunut kokoomuksen riveissä kehysriihen alla esiin nousseesta leikkausinnostuksesta. Esimerkiksi kokoomuksen Kimmo Sasi on väläytellyt jopa viiden miljardin euron mittaisia sopeuttamistoimia.

– Kokoomuksen Kimmo Sasin saksien takana ovat ideologiset perusteet: leikkauksia halutaan leikkauksien vuoksi.

Viitasen mukaan nämä ideologisin perustein ylimitoitetut 5 miljardin sopeuttamistoimet olisivat paitsi inhimillisesti epäreiluja myös talouspoliittisesti epäviisaita.

– On selvää, että valtion talouteen tulee hakea tasapainoa sopeutustoimilla, mutta näin mittavat toimet vaarantaisivat kasvun edellytykset ja heikentäisivät työllisyyttä.

Viitasen mukaan vielä hullummaksi yhtälön tekee se, että samaan aikaan kun Kimmo Sasi vaatii tavallista kansaa rajusti kurittavia ylimitoitettuja leikkauksia, vaatii Kokoomuksen ministeri Jyri Häkämies mittavia veron­­kevennyksiä yrityksille.

– Voisi olla paikallaan, että kokoomuksen veronkevennysesityksistä laadittaisiin tulonjakovaikutukset. Se toisi uudenlaista näkökulmaa tehtävien taloustoimien oikeudenmukaisuusharkintaan, pohtii Viitanen.

Viitanen korostaa, että myös taloudellisesti vaikeina aikoina on huolehdittava oikeudenmukaisuudesta.

– Puheenjohtaja Jutta Urpilaisen eilinen vaatimus hyvätuloisimpien solidaarisuusverosta on merkittävä. Toivottavasti kokoomukselta löytyy halua edistää edes tätä kautta oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta yhteiskunnassa.