Viitanen kysyy hallitukselta: Paljonko Suomi ”viherelvyttää”?

Ajankohtaista 08:38

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pia Viitanen ihmettelee, miksi hallitus ei ole tuonut esiin niin sanotun vihreän elvytyksen osuutta Suomen elvytystoimista.

Viitasen mukaan rajun taloudellisen taantuman aikana on viisasta elvyttää yhdistämällä uusien työpaikkojen synnyttäminen ympäristöystävällisen kehityksen edistämiseen. On satsattava muun muassa energiaa ja luonnonvaroja säästävään puhtaaseen teknologiaan ja näin synnytettävä uusia ”viherkaulustyöpaikkoja”.

Tämä ns. ”viherelvytyksen” osuus esimerkiksi Etelä-Korean elvytyspaketista on 69 prosenttia ja Saksassa 19 prosenttia. Presidentti Barack Obaman elvytyspaketista yli 100 miljardia on varattu tähän

Meillä hallitus ei ole erikseen tuonut esiin vihreän elvytyksen osuutta Suomen tähänastisista elvytystoimista. Viitanen ihmettelee miksi ja kysyykin perjantaina hallitukselle jättämässään kirjallisessa kysymyksessä, aikooko se selvittää ko. prosenttiosuuden.

– On hämmästyttävää, että tätä osuutta ei ole erikseen määritetty eikä ilmastokysymyksiä otettu osaksi elvytyspakettia toisin, kun monessa muussa maassa on tehty. Tämä tuntuu kummalliselta välinpitämättömyydeltä, kun tiedämme, että ilmastomuutoksen torjunta kuuluu maailman megaluokan kysymyksiin. Tilanne, jossa tarvitaan elvytystä, antaa samalla mahdollisuuden muuttaa talouden rakenteita vähäpäästöisimmiksi.

Viitasen mukaan on tärkeää tietää, minkä suuruinen osuus hallituksen elvytystoimista on tähän mennessä ollut niin sanottua viherelvytystä.

– Nyt yhdeksän kymmenestä elvytyseurosta menee verojen keventämiseen, jolla ei ole ympäristövaikutuksia. Näin on pelättävissä, että Suomen viherelvytys jää prosenteissakin kovin vaatimattomaksi maailman vertailussa.

Viitasen mielestä hallituksen on vahvistettava kunnianhimonsa tasoa viherelvytyksen suhteen ja satsattava tosissaan uusien ns. viherkaulustyöpaikkojen synnyttämiseen.

– On ymmärrettävä viherelvytyksen tuomat mahdollisuudet myös tulevaisuuden kilpailukyvylle. Jos nyt ei tartuta hetkeen, menetämme asemiamme maailmalla ympäristöosaajina.