Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Viitanen: Ilmasto- ja työllisyyshaaste kulkevat käsi kädessä

Ajankohtaista 11:42

SDP:n varapuheenjohtaja Pia Viitasen mukaan hallitus hukkaa paikan edistää ympäristövetoista kasvua.
– Sosialidemokraatit ovat niin Suomessa kuin maailmallakin halunneet edistää ympäristövetoista kasvua. On välttämätöntä tukea ja ohjata talouden rakenteen muuttumista ympäristön kannalta kestävämmäksi. Samaan aikaan voimme synnyttää uusia työpaikkoja.

SDP:n ryhmäpuheen lähetekeskustelussa valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittisesta tulevaisuusselonteosta pitänyt Viitanen totesi, että on satsattava voimakkaasti muun muassa energiaa ja luonnonvaroja säästävään puhtaaseen teknologiaan, rakennusten peruskorjaukseen energiatehokkaasti, energiansäästöön, joukkoliikenteeseen, raiteisiin, kierrätykseen ja uusiutuvien energialähteiden kehittämiseen.

– Tässä on iso mahdollisuus. On arvioitu, että esimerkiksi puhtaaseen teknologiaan investoiminen toisi Suomeen vuosikymmenessä 30 000 – 40 000 työpaikkaa. Saksassa niitä on syntynyt viimeisen vuosikymmenen aikana neljännesmiljoona ja Yhdysvalloissa alalle suunnitellaan yli kolmea miljoonaa työpaikkaa.

Viitasen mukaan on arvioitu, että kaikkiaan niin sanottu vihreä talouskasvu voi synnyttää Eurooppaan 10 miljoonaa uutta työpaikkaa seuraavan vuosikymmenen kuluessa.

– Nyt on voimakkaan viherelvytyksen paikka. On viisasta tarttua hetkeen ja saavuttaa kaksi maalia yhdellä kertaa: lisää työpaikkoja ja parempaa ympäristöä, Viitanen sanoi.

Hallituksen tavoite ja hallituksen politiikka ristiriidassa

Selonteon kunnianhimoinen tavoite päästöjen leikkaamisesta vähintään 80 prosentilla vuoteen 2050 mennessä on Viitasen mielestä välttämätön.
– Samaan aikaan kun verotusta muutetaan ympäristöpainotteisemmaksi, on huolehdittava siitä, etteivät maksajiksi joudu kaikkein pienituloisimmat. Tässä hallituksen on asetettava rima korkealle.

Viitanen kritisoi sitä, että tällä hetkellä hallituksen tavoite ja sen tekemän politiikka ovat ristiriidassa.
– Hallitus ei ole elvytystoimissaan käyttänyt mahdollisuutta ohjata talouden rakennemuutosta ympäristöystävällisempään suuntaan. Hallituksen elvytystoimet ovat olleet 90 prosenttisesti veronkevennyksiä, jotka eivät ole sen paremmin tuoneet työpaikkoja kuin torjuneet ilmastonmuutostakaan

Viitanen huomioi, kuinka selonteossa perätään muun muassa investointeja raiteisiin ja joukkoliikenteeseen.
– Kuitenkin panostukset raide-, vesi- ja kevyenliikenteenväyliin ovat jääneet kauas tarpeesta. Joukkoliikenteen ja perusradanpidon määrärahoja päinvastoin leikataan. Myös ympäristöjärjestöjen avustusten taannoinen leikkausyritys osoittaa ymmärtämättömyyttä järjestöjen työn merkityksestä osana ilmastomuutoksen torjuntaa.

Remonttituen ja kotitalousvähennyksen ehtoja ei rajata ilmastoperusteisesti ja pientaloissa kotitalousvähennystä voi käyttää niin öljylämmityskattilan vaihtamiseen uuteen öljykattilaan kuin vaikkapa kesämökin muuttamiseen talviasuttavaksi.
– Tietääkö hallituksen vasen käsi, mitä oikea tekee, Viitanen kysyi.

 

Nykyisiä linjauksia muutettava

Viitanen totesi puheessaan, että selonteon hyvien tavoitteiden saavuttamiseksi on nykyisiä linjauksia rohkeasti muutettava.
– Päästökaupasta aiheutuvia ylivoittoja on verotettava. Jätevero on laajennettava koskemaan myös yksityisiä kaatopaikkoja. Tarpeettoman pakkausjätteiden ennaltaehkäisemiseksi on otettava käyttöön pakkausvero. Maatalouden ympäristölle haitallisista sähkön ja polttoöljyn verohuojennuksista on luovuttava ja annettava sen sijaan avustusta uusiutuvien energialähteiden käytölle, Viitanen listasi.

– Hallitus on kuitenkin valinnut toisen tien. Se on kohdistamassa kohtuuttomia ratkaisuja metsäteollisuudelle holtittoman työnantajan kelamaksun poiston korvikkeeksi. Näin vaikeutuu myös uusiutuvan energian tuotanto ja uusien tuotteiden kehittely.

Viitanen sanoi suurimpia kysymyksiä herättävän selonteon tavoitteiden mittakaavaero hallituksen ilmasto- ja energiastrategian linjauksiin viime vuodelta.
– Hallituksen vuoden takaisen strategian ja tämän selonteon sisältämien tavoitteiden välinen kuilu pakottaa kysymään, miten hallitus aikoo toteuttaa sen, että vuoden 2020 jälkeen pystyisimme 30 vuodessa yhtäkkiä moninkertaisiin päästövähennyksiin takapainotteisesti, kun lähivuosien strategia on laadittu aivan eri mittakaava- ja kunnianhimotasolle?

Viitanen totesi käsissämme olevan ikään kuin kolme linjaa: 1. Hallituksen nykypolitiikka, jonka toimet ovat vaatimattomia. 2. Hallituksen strategia vuodelle 2020, jonka ote on maltillinen. Ja 3. hallituksen selonteko vuodelle 2050, joka on kunnianhimoinen.

– Kolmas tie on oikea. Mutta sitä ei saavuteta, ellei kahta muuta muuteta, Viitanen totesi.
 

Lue koko puhe täältä.