Viitanen: Budjettiriihessä sovittava lisätuesta joukkoliikenteelle

Ajankohtaista 19:34

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pia Viitanen peräänkuuluttaa hallitukselta toimia elokuun budjettiriihessä joukkoliikenteen tukemiseksi.

– Kun nyt kilpaa vaaditaan rakennemuutoksia, olisi otollinen aika keskittyä myös ilmaston kannalta välttämättömään rakennemuutokseen, millä joukkoliikenne tehtäisiin entistä houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi yksityisautoilun rinnalle.

Viitanen pelkää, että nyt on käymässä päinvastoin.
– Kuntien kireä taloustilanne uhkaa nostaa matkalippujen hintoja ja heikentää joukkoliikennepalveluja, jos hallituksen välinpitämätön suhtautuminen ilmastohaasteeseen ei muutu.

Viitasen mukaan valtion tukea joukkoliikenteelle tarvitaan vahvasti siellä, missä julkisen liikenteen kasvumahdollisuudet on suurimmat eli isoimmilla kaupunkiseuduilla.
– Suurten kaupunkien joukkoliikenteen tukeen on osoitettava lisää varoja elokuun riihessä. Nyt määrärahojen mittaluokka on kaukana tarvittavasta.

Viitanen huomauttaa eduskunnan liikennevaliokunnan todenneen yksimielisesti kevään budjettikehyskannanotossaan, että joukkoliikenteen määrärahat ovat tarpeeseensa nähden riittämättömät.

– Itseään sinivihreäksi hallitukseksi kutsuva porvarikoalitio on ilmaston ja ympäristön kannalta kovin musta.

Viitasen mielestä hallituspuolueiden puheenjohtajien on vielä ennen riihtä istuttava alas ja käytävä läpi tarpeelliset toimet joukkoliikennepalvelujen kehittämiseksi.

– Hallitus kertoo paperilla, että se kehittää joukkoliikennettä, mutta rahoitus puuttuu – ja sen mukana miltei kaikki. Myös lupaus tehdä työsuhdematkalippu houkuttelevammaksi on jäänyt tyhjäksi, koska riittävää rahaa ei haluta tähän löytää.

Viitanen muistuttaa myös SDP:n esityksestä sovittaa yhteen eri liikennevälineiden aikataulut ja lippujärjestelmät.

– Yhtenäisen lippujärjestelmän ja valtakunnallisen matkakortin kehittäminen parantaisi joukkoliikenteen toimivuutta ja madaltaisi joukkoliikenteen käytön kynnystä. Yhdellä ja samalla lipulla pitäisi voida matkustaa koko matkan, vaikka suoraan Turusta Tampereen Hervantaan.