Viitanen: Asuntojen hinta huomioon elvytettäessä

Ajankohtaista 10:47

Asuntorakentamista elvytettäessä pitää hyödyntää laskusuhdanne niin, että asumisen kustannukset pidetään kohtuullisina, SDP:n varapuheenjohtaja Pia Viitanen vaatii.

Viitanen viittaa asuntoministeri Jan Vapaavuoren tuoreeseen ilmoitukseen siitä, että valtion tukitoimin saadaan tänä vuonna rakennettua noin 10 000 asuntoa.

Viitanen pitää hallituksen uutta mallia asuntotuotannon tukemiseksi sinänsä tervetulleena tässä suhdannetilanteessa. Sen lisäksi tarvitaan kuitenkin välttämättä malli, jolla tuotetut asunnot pysyvät kohtuuhintaisina. Nyt hallitus on laiminlyönyt perinteisten yhteiskunnan tukemien vuokra-asuntojen rakentamisen.

– Vapaavuoren olisi ollut syytä kertoa, millaisten vuokra-asuntojen rakentamista valtio tukee. Merkittävä osa lainahakemuksista kohdistuu niin sanottuihin lyhyen korkotuen asuntoihin. Niiden vuokra on vapaasti määrättävissä ja omistaja voi vapaasti myydä asunnot 5-10 vuoden kuluttua.

– Hallitus elvyttää rakennusyritysten toimintaa, mutta asuntopoliittisesti yhteiskunnan tukea tarvitsevat myös asukkaat. Nyt vuokrat ovat kohtuuttomia ja nousevat edelleen, Viitanen sanoo.

Viitanen kantaa huolta asuntorakentamisen rahoituksen saatavuudesta. Hän pitää välttämättömänä, että rahoitus varmistetaan. Hallitus ei ole myöskään riittävästi tukenut korjausrakentamista ja on keskittynyt muuhun kuin vuokra-asuntokantaan.

Vuokra-asuntojen perusparannusjärjestelmä tulee uusia siten, että korkotukilainoituksen ehtoja parannetaan ja tuki sidotaan korjausten energiatehokkuuteen.

Viitanen haluaa myös sen korjauksen, että kerros- ja rivitalojen remonteista saisi kotitalousvähennystä samaan tapaan kuin pientalojen remonteista.