Viitamies kiittää: ohjelmointi perusopetukseen, Suomi edelläkävijäksi

Ajankohtaista 14:09

Sdp:n kansanedustaja Pauliina Viitamies on erittäin tyytyväinen opetusministeri Krista Kiurulta saamaansa kirjallisen kysymyksen vastaukseen.

Viitamies kysyi aiemmin, mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta ohjelmoinnin opetus saadaan osaksi perusopetusta.

Viitamies perusteli kysymystään sillä, että digitalisointi lisääntyy kokoajan ja tekniikan vallankumous on selvästi käynnissä. Yhdysvaltalaistutkimus esitti vastikään, että jopa puolet työpaikoista tullaan korvaamaan robotein seuraavan kahden vuosikymmenen kuluessa, sanoo Viitamies

– Kouluissa tietotekniikkaa opetetaan yhä samoin kuin vuosikymmen sitten. Nyt olisi otettava askel eteenpäin. Sen sijaan, että oppilaille opetetaan valmiiksi tuttujen laitteiden ja ohjelmien käyttöä olisi tärkeää, että lapset ja nuoret oppisivat millaisin mekanismein tietokoneohjelmat toimivat.

Viitamiehen mukaan ministerin vastauksessa kerrotaan, että tieto- ja viestintäteknisen osaamisen merkitys tullaan nostamaan uudistettavissa opetussuunnitelman perusteissa nykyistä huomattavasti vahvemmin näkyviin.

– Tieto- ja viestintätekninen osaaminen muodostuisi perusteluonnoksen mukaan neljästä keskeisestä osa-alueesta, joista yhteen sisältyy ohjelmointi.

Viitamies kertoo, että uuden opetussuunnitelman mukaan oppilaita ohjataan muun muassa käyttämään jatkuvasti uudistuvaa tieto- ja viestintäteknologiaa ja ymmärtämään sen toimintalogiikkaa, siihen liittyviä käsitteitä ja kieltä sekä tuntemaan tieto- ja viestintäteknologian erilaisia sovelluksia ja käyttötarkoituksia.

– Suomi ottaa nyt ison harppauksen eteenpäin, ja osoittaa, että sillä on halua olla tässä asiassa edelläkävijämaa maailmassa ja samalla huolehditaan, että osaamisemme on sillä tasolla mitä tulevaisuus vaatii.