Vi bygger landet för morgondagen!

Ajankohtaista 06:25

Finlands Svenska Socialdemokrater (FSD) betonar att regeringens målsättning ska vara att trygga livskraftiga kommuner som klarar av välfärden i framtiden. Målet ska vara geografiskt och språkligt fungerande områden, där människor är vana att röra sig och sköta sina ärenden. Kommunerna måste ha tillräckliga ekonomiska resurser för att alla invånare ska ha likvärdiga möjligheter att få service av god kvalitet.
 
Vi socialdemokrater vill återskapa ett kommunalt beslutsfattande som inte kompliceras av konstgjorda strukturer. Många kommuner har privatiserat och bolagiserat kommunens tjänster. Detta har försvagat invånarnas möjligheter till påverkan.
 
FSD vill betona vikten av att värna om närdemokratin ifall kommunerna blir större. Medborgarnas rätt till inflytande och vilja att ta ansvar måste tas på allvar. Kommunernas åsikter och särskilda förhållanden bör beaktas.
 
Uttalande från kongressen söndag 23.10.2011 i Pargas.