Verotuksessa huolehdittava tulopohjasta ja oikeudenmukaisuudesta

Ajankohtaista 10:28

SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja ja puolueen verotyöryhmän vetäjä Jouni Backman pitää verotuksen kehittämisessä tärkeimpänä kasvun ja työllisyyden vahvistamista, julkisen talouden vakauttamista sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämistä. Hän pitää Hetemäen verotyöryhmän linjauksia osin oikeansuuntaisina, mutta tehtyjä esityksiä merkittäviltä osin virheellisinä. Esitykset jatkavat hallituksen eriarvoisuutta ja epätasa-arvoa vahvistavaa verolinjaa, johon on tultava muutos.

– Suomen ei tule osallistua kansainväliseen verokilpailuun. Se olisi väärä viesti tilanteessa, jossa kaikki EU-maat joutuvat nyt ratkomaan julkisen talouden vakausongelmaa. Esitetty yhteisöveron suuri alennus heikentäisi entisestään tulopohjaa ja lisäisi julkisen talouden vajetta.

Backman muistuttaa hallituksen leikanneen omin toimenpitein verotuloja tällä hallituskaudella valtiovarainministeriön tiedon mukaan jo 4,2 miljardilla eurolla, mikä ylittää hallitusohjelman alkuperäiset linjauksetkin selvästi. Verotulojen tietoinen leikkaaminen on osa julkisen talouden ongelmaa, ei ratkaisu, kuten hallitus tuntuu edelleen uskovan.

Pääomatulojen verotukseen esitetyt muutokset saavat Backmanilta kiitoksen. Hän muistuttaa SDP:n esittäneen jo aiemmin pikaisia muutoksia pääomatulojen verotukseen.

– Pääomatuloverosta tulisi tehdä progressiivinen. Se olisi oikeudenmukainen ratkaisu, joka samalla kasvattaisi verotuloja. Ansiotulo- ja pääomatuloverojen erilaiselle rakenteelle ei ole perusteita. Päinvastoin, nykymalli on ollut omiaan kasvattamaan tuloeroja.

– Työllisyyden edistäminen edellyttää verotuksen painopisteen muuttamista. Toisin kuin Hetemäen työryhmä esittää, sitä ei ole kuitenkaan perusteltua tehdä korkeimpia marginaaliveroja alentamalla. Jos ansiotuloverotusta ensi vaalikaudella ylipäätään on varaa keventää, tulee se tehdä pieni- ja keskituloisille.