Verorahat tarvitaan palveluihin

Ajankohtaista 13:51

Ilmari Nurminen

SDP:n kansanedustaja Ilmari Nurminen on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen Sosiaali- ja terveysalan yhtiöiden verosuunnittelun rajoittamisesta. Kysymyksessä on kyse sosiaali- ja terveydenhuollon lakipaketista, joka on jätetty eduskunnan käsiteltäväksi.

– Hallituksen markkinaehtoisuuteen ja palveluiden pakkoyhtiöittämiseen perustuva sote-malli ei ole lähtökohtaisesti kannatettava, koska sen ei ole osoitettu kaventavan ihmisten välisiä terveyseroja tai parantavan palveluiden integraatiota, Nurminen toteaa.

Edustaja Nurmisen mukaan sote-markkinat ovat uudistuksen alla ylikuumentuneet. Pääomasijoittajat ovat ostaneet piensijoittajilta lääkäriasemia, vanhusten asumispalveluja ja muita terveysalan yrityksiä yli miljardilla eurolla viimeisten vuosien aikana. Samalla vakuutusyhtiöt pyrkivät alalle perustamalla omia sairaloitaan. Markkinoiden odotetaankin vain entisestään kuumentuvan, koska alan uskotaan hallituksen esityksen myötä kasvavan jopa useiden miljardien – yhteiskunnan rahoittamaksi – bisnekseksi.

– Hallitus ei ole esittänyt asianmukaisia vaikutusarvioita tai analyysia yksityisistä sote-markkinoista, joten markkinaehtoisen mallin käyttöönoton seuraukset ovat arvaamattomat. Asiantuntijat ovat kautta linjan huolissaan siitä, että hallituksen linjaama vaatimus suurista suoran valinnan palvelun yksiköistä eli sote-keskuksista keskittää tuotannon isoille toimijoille. Esitys siis suosii ylikansallisia yhtiöitä, joista monet eivät maksa verojaan Suomeen, jatkaa Nurminen.

Kysymyksen sisältö koskeekin sitä, miten hallitus aikoo rajoittaa monikansallisten sote-yritysten verosuunnittelua keskeisten hyvinvointipalvelujemme osalta ja edistää sitä, että verot maksetaan Suomeen.

– Tarvitsemme verorahat parempiin palveluihin, ei ylikansallisten yritysten voitontavoitteluun. Tämä on lainsäädännöllä varmistettava heti uudistuksen alkuvaiheessa, Nurminen kiteyttää.