Verolintsarit mukaan palveluja rahoittamaan

Ajankohtaista 03:46

Kuntapäivien sosialidemokraatit vaativat hallitukselta pikaista panostusta peruspalvelujen pelastamiseksi laman kourista. Sosialidemokraatit eivät hyväksy, että osa hyvätuloisista kuntalaisista ei maksa lainkaan kunnallisveroa.

Kuntatalous on jo ajautunut vaikeuksiin, kun yhteisöverotuotot ovat romahtaneet, ansioverotulot pudonneet ja peruspalvelujen tarve kasvaa. Ensi vuonna ongelmat kärjistyvät, mikäli työttömyyden annetaan edelleen kasvaa.

Kuntien tulojen ja menojen välinen erotus uhkaa kasvaa kahteen – kolmeen miljardiin euroon eli 400-600 euroon asukasta kohden vuodessa.

Laman seurauksena kansantaloutemme on supistumassa 1990-luvun pahimpien vuosien tapaan. Nyt on kuntien ja valtion kannettava vastuu siitä, ettei tehdä samoja virheitä kuin viimeksi. Toiminta ei saa supistua yhtä aikaa yrityksissä, kunnissa ja valtiolla.

SDP on esittänyt kuntatalouden ongelmien ratkaisemiseksi kolmen vuoden sillanrakennusohjelmaa. Ehdotetuilla panostuksilla turvataan kuntapalvelut ja vältetään henkilöstön irtisanomiset ja lomautukset.

Hallitus on keventänyt reippaasti hyvätuloisten verotusta ja murentanut siten peruspalveluiden rahoituspohjaa. Tällainen verojen alentaminen on silmänkääntötemppu, kun samaan aikaan kunnat pakotetaan nostamaan veroprosenttejaan. Siksi hyvätuloisten veronkevennykset on peruttava. Näin saataisiin jopa miljardi euroa kuntapalveluiden turvaamiseen.

Huomattava osa yksityishenkilöiden pääomatuloista on kokonaan verovapaita tai niitä verotetaan vain osittain. Verotettavien pääomatulojenkin osalta vero ohjautuu kokonaan valtiolle. Näin kuntiin muodostuu kasvava hyvätuloisten joukko, joka ei maksa lainkaan kunnallisveroa.

Kuntapäivien sosialidemokraattien mielestä kuntien kaikkien tulonsaajien on osallistuttava kuntapalvelujen rahoitukseen. Välittömänä toimena vaadimme, että pääomaverosta vähintään 500 miljoonaa euroa vuodessa ohjataan kuntatalouden vahvistamiseksi.