Verkkokalastus kiellettävä kuuttien pelastamiseksi

Ajankohtaista 06:37

SDP:n mielestä verkkokalastus on kiellettävä kevään ajaksi saimaannorppien suoja-alueella. SDP:n puoluehallitus pitää kieltoa välttämättömänä, koska vapaaehtoiset toimet eivät ole vähentäneet kuuttien verkkokuolemia riittävästi.

SDP haluaa turvata myös saimaannorpan tutkimiseen tarkoitetut rahat. Ympäristöministeriöllä on oltava riittävä rahoitus, jotta tutkimuksenkin keinoin voidaan edistää saimaannorpan suojelua.

SDP kummeksuu maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilan (kesk.) vähättelevää suhtautumista saimaannorpan suojeluun. Ministeri ei aio puuttua verkkokalastukseen, vaan luottaa liiaksi vapaaehtoistoimiin, joiden vaikutus on osoittautunut vähäiseksi.

Uudet keinot norppien suojelemiseksi ovat SDP:n mukaan tervetulleita. Puolue pitää selvittämisen arvoisena esimerkiksi ehdotusta siitä, että vesialueiden omistajat saisivat bonuksen jokaisesta alueella syntyvästä kuutista.