Vastuullisuuden ja oikeudenmukaisuuden budjetti

Ajankohtaista 11:03

Budjetti vuodelle 2013 vastaa hyvin tämän ajan haasteisiin. Se lisää luottamusta ja vakautta sekä korostaa vastuullisuutta ja oikeudenmukaisuutta.

– Valitettavasti oppositio on valinnut toisen tyylin. Perussuomalaiset ja Keskusta ovat keskittyneet pelkkään arvosteluun ilman rakentavaa vaihtoehtoa. Keskustalla näyttää olevan huono omatunto, kun se moittii hallitusta nyt asioista, joita se ei kyennyt tai halunnut korjata kahdeksanvuotisen pääministerikautensa aikana, sanoi Matti Saarinen tänään eduskunnassa budjetin lähetekeskustelussa.

Budjettiesitys on kuuden puolueen yhteensovituksen tulos, mutta se noudattaa erittäin hyvin sosialidemokraattien jo ennen vaaleja esittämiä linjauksia.

– Hallitus toteuttaa sosialidemokraattien keskeisen vaalitavoitteen nuorten yhteiskuntatakuusta. Myös pitkäaikaistyöttömien aktivoimiseksi aloitettava kuntakokeilu ja osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi käynnistetään toimintaohjelma. Sosialidemokraattien pitkäaikainen tavoite työmarkkinatuen tarveharkinnan poistamisesta puolison tulojen osalta toteutuu.  Sosialidemokraattien ajama vanhuspalvelulaki turvaa iäkkäälle henkilölle hänen tarpeidensa mukaiset palvelut ja samalla lisätään mittavasti resursseja niin omaishoitoon, kotipalveluihin kuin laitoshoitoonkin, listasi Saarinen puheessaan.

– Eduskuntavaalien tulos toi muutoksen myös verolinjaan. Suuria ansiotuloja, eläkkeitä ja perintöjä verotetaan jatkossa nykyistä ankarammin. Pienituloisten verotusta puolestaan kevennetään kasvattamalla työtulovähennystä ja kunnallisverotuksen perusvähennystä. Myös perusturvaetuuksiin tehdään aikaistettu, ylimääräinen indeksikorotus. Näiden eri toimenpiteiden yhteistuloksena talousarvioesitys tasaa pitkästä aikaa tuloeroja, painotti Saarinen puheessaan.

Puheensa lopuksi Matti Saarinen siteerasi Sampo Pankin ekonomisti Juhana Brotherusta (Helsingin Sanomat 7.9.2012): ” Järkevä taloudenpito, jossa mitoitetaan tulot ja menot oikein, on viisainta mitä voidaan tehdä. Ylivarovaisuuteen silti ei ole tarvetta. Ja kannattaa tietenkin olla valistunut äänestäjä, jotta näemme hyvää ja vastuullista talouspolitiikkaa.”