Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Varhaiskasvatus on tulevaisuusinvestointi

Ajankohtaista 10:56

Varhaiskasvatus on tulevaisuusinvestointi. Siksi sosialidemokraatit eivät hyväksy hallituksen leikkauksia varhaiskasvatukseen.

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän mielestä pääministeri Juha Sipilän perusporvarihallituksen suunnitellut leikkaukset varhaiskasvatuksesta ovat lyhytnäköisiä ja ne tulevat tulevaisuudessa kalliiksi korjaavina toimenpiteinä. Sosialidemokraattiset kansanedustajat haluavat toimia kaikin voimin ja yhteistyössä Vain kaksi kättä -kansanliikkeen kanssa voidakseen estää pääministeri Sipilän hallituksen leikkaukset varhaiskasvatukseen.

Viime hallituskaudella sosialidemokraattisten ministerien johdolla uudistettiin 41 vuotta vanha  laki lasten päivähoidosta. Uudella lailla jokaisen lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen tuli ykkösasia eikä enää pelkästään vanhempien työssäkäynnin mahdollistaja. Sosialidemokraatit korostavat, että varhaiskasvatuksessa ei ole kyse kustannuserästä vaan sijoituksesta tulevaisuuteen, koska sillä on keskeinen merkitys lasten myöhemmälle oppimiselle ja kehitykselle. OECD:n mukaan euron sijoitus varhaiskasvatukseen tuottaa myöhemmin jopa seitsemän euroa, enemmän kuin mikään muu kasvatus tai koulutus. Tästä ei hallitus kuitenkaan tunnu välittävän, vaan pelkästään varhaiskasvatuksesta ollaan säästämässä 154 miljoonaa euroa subjektiivisen päivähoidon rajauksena ja ryhmäkokojen nostolla. Tuon OECD:n laskelman mukaan tämä tulisi aiheuttamaan seitsenkertaiset, siis yli miljardin menetykset tulevaisuudessa.

Kaikkein ikävin säästö on yli kolmevuotiaiden päivähoidon mitoituksen tiukkeneminen siten, että seitsemän lapsen sijaan yhdellä hoitajalla voi jatkossa olla kahdeksan lasta hoidettavanaan. Päivähoitoryhmän koko nousee siis 24 lapseen ja niistä tulee koululuokkien kokoisia, vaikka lapsi saattaa viettää varhaiskasvatuksessa jopa 10 tuntia päivässä. Mitä enemmän lapsia on ryhmässä sitä vähemmän aikuisilla on aikaa kasvatukseen, opetukseen ja hoitoon. Sosialidemokraatit korostavat, että vain riittävän pienillä ryhmillä pystytään takaamaan laadukas varhaiskasvatus. Suuremmat ryhmät heikentävät lasten mahdollisuuksia saada riittävästi huomiota. Suuret ryhmät ovat riski myös erityislapsille ja ne heikentävät myös heidän tulevaa koulussa selviytymistään eli juuri sitä osaamista, jota haluaisimme lisää.

Esiopetus ja sitä täydentävä päivähoito on yleensä järjestetty päiväkotien kokopäiväisissä esiopetusryhmissä, mutta nyt hallitusohjelmassa esitetään esiopetuksessa olevien lasten päivähoidon korvaamista edullisempana kerhotoimintana.  Henkilöstömitoitus ja kelpoisuusehdot ovat näissä erittäin väljät mikä voi johtaa suuriin lapsiryhmiin, lasten päivän pilkkomiseen kahteen eri ryhmään ja jopa kouluttamattomaan henkilöstöön. Tämä johtaa koulutuksellisen tasa-arvon romuttumiseen sosialidemokraatit painottavat.

Hallituksen suunnitelma subjektiivisen päivähoidon rajaamisesta viiteen tuntiin perhevapailla tai työttömänä olevien vanhempien lasten osalta vaarantaa koulutuksellisen tasa-arvon, sillä näille perheille saatetaan tarjota osa-aikasta päivähoitoa väljemmin ehdoin esimerkiksi suuremmissa ryhmissä. Perheen tilanteen muuttuessa lapsi saattaa joutua vaihtamaan ryhmää mikä ei ole hyväksi tämän kehitykselle. Kustannussäästöjen aikaan saaminen subjektiivista oikeutta rajaamalla, on sosialidemokraattien koulutuksen järjestäjiltä saamien tietojen mukaan muutenkin kyseenalaista.

On hyvä, että varhaiskasvatuksen leikkauksia vastustamaan on syntynyt aktiivisten kansalaisten Vain kaksi kättä -kansalaisryhmä. Heidän kanssaan sosialidemokraatit toivovat, ettei perusporvarihallitus maksata lamaa lapsilla vaan luopuu näistä säästöistä. Varhaiskasvatusleikkausten sijaan tarvitaan nyt tiekartta varhaiskasvatuksen pitkän aikavälin uudistamiselle. Tulee muistaa, että varhaiskasvatuksen laatu vaikuttaa lasten myöhempiin oppimistuloksiin ja sosiaalistumiseen. Laadukas varhaiskasvatus tasaa myös eroja oppimistuloksissa ja ehkäisee tehokkaasti syrjäytymistä, sosialidemokraatit korostavat.