Varhainen puuttuminen nuorten avuksi

Ajankohtaista 13:11

Suomessa työmarkkinoiden ja koulutuksen ulkopuolella on arviolta lähes 60 000 nuorta. Heistä noin 30 000 on käynyt vain peruskoulun.

– Työllistyminen on vain perusasteen suorittaneiden nuorten osalta vaikeaa, sillä moniin työpaikkoihin vaaditaan alan koulutus. Syrjäytymisriski on suuri, uusimaalainen kansanedustaja Merja Kuusisto (sd.) toteaa.

– Perinteiset opiskelutavat eivät sovi kaikille. Esimerkiksi työssäoppimista tulisi lisätä. Myös kisällimallin käyttöönottoa oppisopimuskoulutuksen ohelle tulee pohtia.

Erityisen huolissaan Kuusisto on nuorten miesten syrjäytymisestä.

– Vuonna 2010 kaksi kolmasosaa kaikista syrjäytyneistä nuorista oli miehiä. Nuorten miesten pahoinvointia on vaikea tunnistaa. Toisinaan ongelmat ilmenevät esimerkiksi runsaana päihteiden käyttönä tai erilaisena häiriökäyttäytymisenä.

Hallitus pyrkii vastaamaan nuorten ahdinkoon toteuttamalla nuorten yhteiskuntakuun ensi vuoden alusta lähtien. Tavoitteena on tarjota jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta.

– Yhteiskuntatakuulla ehkäistään nuorten syrjäytymistä. Opiskelemaan ja töihin pääseminen ovat nuoren tulevaisuuden kannalta ratkaisevia askelia, Kuusisto pohtii.

– Jos ongelmat ovat ehtineet jo kasaantua, tarvitsee nuori myös muita tukitoimia. Ongelmat tulisikin tunnistaa jo hyvin varhain. Esimerkiksi oppilashuoltopalveluilla on tässä tärkeä tehtävä. Palveluiden saannissa on kuitenkin puutteita.

– Osittain kyse on myös yhteiskunnassa vallitsevasta ilmapiiristä. Ihmisillä on kiire, jolloin nuori saatetaan sivuuttaa tai jättää huomiotta.