Vård och omsorg i stället för skattesänkning

Ajankohtaista 08:25

Uttalande från FSD:s fullmäktige i Helsingfors 10.4.2010:

De borgerliga partiernas skumma valfinansiering, näringslivets lobbning för en borgerlig regering, riktiga eller falska beskyllningar om partibyten som de borgerliga partierna sysslar med är till stor skada för hela vårt demokratiska system. Det ökar politikerföraktet och minskar förtroendet för det politiska systemet i vårt land, säger Finlands svenska socialdemokrater i ett uttalande från sitt fullmäktigemöte på lördagen.

 

Nu behövs klara spelregler och öppenhet. Det måste bli ett slut med det korrupta spelet bakom kulisserna, på minnesluckorna och på slingranden om vem som stöder vem för att påverka valresultat och regeringsbildning.

 

Den borgerliga regeringens nedmontering av offentliga sektorn med skattesänkningar för de rika måste stoppas. Konkurrensutsättningen av välfärdsservicen, införandet av servicesedlar och privatiseringen ökar orättvisorna och försämrar servicen på glesbygden och för finlandssvenskarna. Det drabbar speciellt pensionärerna, barnfamiljerna och låginkomsttagarna som inte har råd eller möjlighet att använda sig av den privata servicen.

 

Regeringens skattesänkningspolitik har visat sig vara katastrofal och kommunerna tvingas nu både skära ner välfärdsservicen och höja den icke progressiva kommunala skatten. FSD kräver rättvis regional service i stället för skattesänkningar.