Varapuhemies Filatov: Pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisyä ei saa unohtaa

Ajankohtaista 13:41

Tänään julkaistut työllisyystilastot osoittavat, että työllisyyden vahvistamisen ja työttömyyden hoidon on yhä oltava politiikan kärkiasioita. Nuorisotyöttömyys on edelleen vaikeaa ja pitkäaikaistyöttömien määrä on voimakkaasti kasvanut viimeisen vuoden aikana. Myös akateemisten työllisyystilanne on huonontunut.

Lamassa on yleensä kolme vaihetta: ensin tulee taloudellinen tipahdus, toisena työttömyyden vaikeudet ja kolmantena sosiaaliset vaikeudet. Suomi ei ole vielä täysin selvinnyt 90-luvun laman sosiaalisista vaikeuksista, kun jo törmäämme uudelleen kasvavaan pitkäaikaistyöttömyyteen. 

Tilastot osoittavat, että myös työllisyysaste on heikentynyt. Edellisen laman aikana työttömyys nousi rajusti, koska työpaikkoja menetettiin ja samaan aikaan työvoimaa tuli runsaasti lisää työmarkkinoille. Nyt työvoiman määrä on kääntynyt laskuun. 

Tämä kaksoishaaste asettaa vielä kovemman haasteen hyvinvointipalvelujen rahoitukselle.

Pitkäaikaistyöttömyyden hoidon laiminlyönti on virhe, josta maksamme kahta kautta tulevaisuudessa. Menetämme inhimillisiä voimavarojamme ja maksamme taloudellista laskua työvoiman saatavuusongelmina ja työttömyyden hoitokuluina. 

Työllisyyden vahvistamiseksi tarvitaan dynaamista talous- ja elinkeinopolitiikkaa, mutta työttömyys ei hoidu avoimilla markkinoilla. Esimerkiksi Hämeenlinnasta pitkäaikaistyöttömyys on noussut 22 prosenttia. Samaan aikaan työttömyyden hoitoon tarkoitetut varat koulutukseen, tukityöhön ja muihin työvoimapoliittisiin toimiin laskevat rajusti. 

Hämeenlinnan seudulla rahaa oli käytettävissä viime vuonna 5,4 miljoonaa. Tänä vuonna käytössä on enää 3,695 miljoonaa, vaikka työttömyyden kova ydin on voimakkaassa kasvussa. Tällainen leikkaus vaikeassa asemassa olevilta työttömiltä ei ole viisasta politiikkaa.