Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Vanhuspalvelulaki – lopultakin!

Ajankohtaista 11:27

–          Nyt voi sanoa, että lopultakin! Tätä lakia on odotettu kauan ja lopultakin olemme siitä päättämässä, totesi kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd) eduskunnassa tiistaina käydyssä keskustelussa hallituksen esityksestä laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista.

Lain tarkoitus on tukea ikääntyvän väestön hyvinvointia sekä parantaa sen mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja palvelujen kehittämiseen. Lisäksi lain tarkoitus on parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja sekä vahvistaa hänen mahdollisuuttaan vaikuttaa hänelle järjestettävien palvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan. Lain tavoitteena on saada ikäihmisten ääni paremmin kuuluviin.

Laadukkaiden palvelujen järjestäminen edellyttää myös sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden ammattitaitoa ja asiantuntijuutta. Laissa korostetaan, että ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemista sekä henkilöiden tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalvelujen laadukasta järjestämistä varten on oltava riittävästi monipuolista asiantuntemusta.

–          Käytännössä tämä tarkoittaa sen ymmärtämistä, ettei ikäihmisiä voi hoitaa kuka tahansa eikä käsiparien määrä yksin riitä laadukkaaseen hoitoon. Kaikilla työntekijöillä on oltava riittävä koulutus ja ammattitaito. Sen lisäksi tarvitaan edellä mainittuja erityisasiantuntijoita. Esimerkiksi muistisairaiden hoitotyöhön asennoidutaan edelleen siten, että siihen pystyy kuka tahansa. Muistisairaiden kohtaaminen ja heidän kuntouttava hoitotyönsä edellyttää kuitenkin vankkaa erityisosaamista ja hyvää koulutusta, Mäkisalo-Ropponen painotti.

–          Toivottavasti kunnat ja kunnalliset päättäjät ymmärtävät, että lain täytäntöönpanon myötä voidaan hillitä vanhustenhuollon kustannusten kasvua erityisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä palvelurakenteen muutokseen tähtäävillä toimilla, hän jatkoi.

Tutkimusten perusteella iäkkäiden henkilöiden terveyden ja toimintakyvyn paraneminen alentaa laitoshoidon tarvetta ja vähentää vanhustenhuollon kokonaismenojen kasvua merkittävästi. Erityisesti pitkäaikaishoidon ennaltaehkäisyllä ja myöhäistämisellä on merkittäviä kustannusvaikutuksia pitkällä aikavälillä. Kunnat voivat lain järkevällä täytäntöönpanolla vaikuttaa olennaisesti tulevaan kustannuskehitykseen.

Puheessaan Mäkisalo-Ropponen otti esille lisäksi mediassa viime viikkoina olleet kirjoitukset laitoshoitopaikkojen vähentämisestä lain myötä.

–          Ns. raskas laitoshoito, esimerkiksi terveyskeskuksen vuodeosasto, ei saisi olla kenenkään koti. Esimerkiksi muistisairaan ja dementoituneen henkilön oikea hoitopaikka ei ole koskaan terveyskeskuksen vuodeosasto, ellei hänellä ole siellä olemiseen päteviä lääketieteellisiä tai muita perusteita. Jos muistisairautta sairastava ei selviydy enää kotihoidossa, oikea hoitopaikka on tehostetun palveluasumisen muistiyksikkö tai muistisairaita varten perustettu ryhmäkoti. Tämänkaltaisista hoitopaikoista on valtava pula ympäri Suomea. Vanhuspalvelulain toteutuminen edellyttääkin toimenpiteitä myös asuntoministeriössä. Hoito- ja asumispaikkojen rakentamisella on kiire, sillä muistisairautta sairastavien määrä kasvaa samaa tahtia kuin kansakuntamme ikääntyy. Viime toukokuussa julkaistiin sosiaali- ja terveysministerissä kansallinen muistiohjelma. Kuntien tulisikin ottaa se vanhuspalvelulain rinnalle arvioidessaan ja uudistaessaan ikäihmisten palveluita tämän lain voimaan tullessa, Merja Mäkisalo-Ropponen totesi puheensa lopuksi.

Lisätietoja:

Merja Mäkisalo-Ropponen

puh. 050 357 9090