Vammaisten oikeudet eivät edelleenkään täysin toteudu Suomessa

Ajankohtaista 14:16

”Vammaisten ihmisten oikeudet eivät edelleenkään täysin toteudu Suomessa” sanoo eduskunnan vammaisasian neuvottelukunnan (VAMYT) puheenjohtaja kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd). Suomi on ratifioinut jo vuonna 2016 YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen, jonka tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista. 

Vammaisfoorumi selvitti kyselytutkimuksella vuosina 2016-2018, kuinka vammaisten oikeudet toteutuvat. Kyselyn tulokset kertovat karulla tavalla, että vammaisten itsensä arvioimana oikeudet toteutuvat osin jopa huonosti tai erittäin huonosti. ”Vammaiset kohtaavat edelleen paljon syrjintää, puutteita palveluissa ja esteettömyydessä sekä tulevat sivuutetuiksi heitä itseään koskevissa päätöksissä. Suomi on pitkälti vielä esteellinen ja rakennettu vammattomille ihmisille. Esteellinen ympäristö syrjii vammaisia henkilöitä” Mäkisalo-Ropponen kertoo.

Marinin hallituksen ohjelmaan on kirjattu vammaispalvelulain uudistaminen. Tässä työssä esimerkiksi eri vammaisjärjestöjen kuunteleminen on ensiarvoisen tärkeää. Oikeuksien parantamiseksi hallitusohjelma tai lainsäädäntö eivät kuitenkaan yksin riitä. ”Koko yhteiskunnan asenteissa ja tahtotilassa on tapahduttava muutoksia. Kaikkein vaikein vamma on asennevamma. Jo varhaiskasvatuksessa ja kouluissa täytyy lisätä ihmisoikeustietoisuutta vammaisten ihmisarvoisesta elämästä” Mäkisalo-Ropponen muistuttaa. 

Eduskunta käy tänään torstaina 20.2. ajankohtaiskeskustelun YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen toteutumisesta Suomessa. VAMYT-ryhmän toimesta liikkeelle laitetun keskustelualoitteen allekirjoitti kaikkiaan 125 kansanedustajaa. ”Myös suuri määrä allekirjoituksia heijastaa sitä, että ongelmiin halutaan puuttua päättäväisesti” Mäkisalo-Ropponen sanoo.