Valtiovarainministeri Urpilainen: Raamisopimus avaa polun Suomen uudistamiselle

Ajankohtaista 12:03

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen on tyytyväinen raamisopimuksen syntymisestä työmarkkinoille.

– Vakaan ja ennustettavan talouskehityksen kannalta on erittäin tärkeää, että valtiovallan ja työmarkkinaosapuolten kesken sovittu raamisopimus on saanut kattavan luottamuksen ammatti- ja työnantajaliittojen sopimusneuvotteluissa.

– Kaikkia osapuolia on syytä kiittää hyvästä työstä. Ennusmerkit kokoavan ratkaisun suhteen eivät ole olleet viime vuosina hyviä, mutta tällä kertaa sinnikäs työ toi tulosta.

– Vaikka talouden epävakaus onkin suurta ja riskit alaspäin ovat merkittäviä ensi vuoden osalta, näin voimme kirkastaa näkymiä niin paljon kuin se omin voimin on mahdollista. Ennustettavuus parin lähivuoden osalta paranee merkittävällä tavalla.

– Uskon, että raamisopimuksen merkitys osapuolia yhteen kokoavana elementtinä on tärkeä jatkon kannalta. Hyvää ja luottamuksellista yhteistyötä tarvitaan, kun työuria pidennetään ja kestävyysvajetta ryhdytään toden teolla kuromaan umpeen. Vaikka haasteet ovat suuria, ne ovat yhteisiä ja ne on tehty voitettaviksi.

Hallituksen vastaantulopaketti sisältää paitsi elinkeinoelämän kilpailukykyä tukevia elementtejä, myös palkansaajien turvaan ja työelämän laatuun liittyviä parannuksia. Esimerkiksi sovitellun työttömyysetuuden parantaminen merkitsee tuhansille osa-aikatyöntekijöille sosiaaliturvan ja työnteon yhteensovittamista tavalla, joka kannustaa työntekoon.

Valtion osallistumisella kahtena seuraavana vuotena lomautuspäivärahojen rahoitukseen voidaan puolestaan välttää työnantajien ja palkansaajien työttömyysvakuutusmaksujen nousu, joka muutoin olisi ollut ensi vuonna välttämätön. Maksujen pitäminen vakaalla tasolla on suhdannetilanteen näkökulmasta erinomainen asia.