Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Valtionyhtiöitä ei johdeta kvartaalitalouden ehdoilla

Ajankohtaista 07:32

SDP vaatii, että valtionyhtiöitä huolletaan ja kehitetään yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Jatkuvat ylimitoitetut lomautukset ja irtisanomiset kertovat toisenlaisesta mentaliteetista ja kovasta henkilöstöpolitiikasta. Taloudellisen kriisin keskellä erityisesti valtio-omistajan on tarjottava työntekijöille turvallisuutta ja vakautta.

Omistajapolitiikasta vastaava ministeri Jyri Häkämies ei voi jatkuvasti väistää vastuutaan. Vastaavan ministerin olisi aktiivisesti etsittävä ratkaisuja, eikä keskittyä syyttelemään muita.

SDP edellyttää, että valtio merkittävä omistajana käyttää sananvaltaansa omistamissaan yhtiöissä. Hallitus on omistajaohjauksessaan antautunut liian helpolla pörssiyhtiöiden toimivan johdon vietäväksi. Valtion on myös huolehdittava omistamiensa yritysten yhteiskuntavastuusta, työllisyydestä ja alueellisesta kehityksestä. Suomi tarvitsee vahvaa valtion omistusta varsinkin aloilla, jotka ovat kansallisesti elintärkeitä.

Porvarihallituksen johdolla valtio-omistajasta on kehittymässä pelkkä myyntiliike ilman selvää elinkeinopoliittista strategiaa. Hallitus yrittää nyt valtion omaisuuden myynnillä kattaa ylisuurten veronalennustensa valtiotalouteen synnyttämää alijäämää.

Hallituksen esitykset Destian, Raskoneen ja Labtiumin myynnistä ovat vakavia virheitä. Toimillaan hallitus on vaarantamassa valtakunnan perusinfrastruktuurin. Toimivat ja laadukkaat liikenneyhteydet ovat kansantaloudelle elintärkeitä. Esimerkiksi Destian myyminen saattaa johtaa ylihinnoitteluun ja monopoliaseman syntymiseen infrarakentamisessa ja -huollossa.

SDP vaatii, että eduskunta ottaa omistajaohjauksesta päättämisen nopeasti julkiseen ja perusteelliseen käsittelyyn. Hallituksen on annettava omistajaohjauksesta selonteko eduskunnalle heti alkusyksystä. Valtio-omistus on hyvä työkalu, jolla voidaan edistää työllisyyttä ja yhteiskunnallista vakautta. Nykyisen kaltainen omistajapolitiikka toimii täsmälleen päinvastoin.