Valiokuntien puheenjohtajat Tarja Filatov ja Tuula Haatainen: Työterveyshuoltoa ei pidä uhrata sote-alttarilla

Ajankohtaista 15:35

kaupunkimaisema

Työterveyslaitos julkaisi tänään skenaariot työterveyshuollon tulevaisuudesta sote-uudistuksessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on se, johon nyt kannattaa keskittyä. Työterveyshuollon ja muun sote-palvelujärjestelmä yhteensovittaminen on tärkeää, mutta se on tehtävä harkiten.

Lähes kaksi miljoonaa suomalaista on työterveyshuollon piirissä. Sote-uudistuksessa on huolehdittava siitä, että työelämän erityisosaaminen säilyy työterveyshuollossa.

– Työuria pidennetään myös sairauspoissaoloja lyhentämällä. Nopea hoitoon pääsy, takaa nopean paluun työhön. Ei kannata rikkoa sellaista, mikä toimiin. Työpaikat ovat erilaisia ja työnteon tavat muuttuvat. On tärkeää tunnistaa erilaisten työpaikkojen erilaiset terveydelliset riskit, sanoo työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Tarja Filatov (sd).

– Järjestelmää uudistettaessa kannattaa pitää kiinni, siitä työnantajan huolehtimasta rahoituksesta, joka nyt on olemassa. Ei pidä siirtää verokirstuun sellaisia kuluja, joita ei ole pakko, jatkaa Filatov soten rahoituspohjasta.

– Työterveyshuollossa työterveyttä edistävä ja ennaltaehkäisevä rooli on tärkeä. Sitä ei pidä uudistuksessa hukata.

Työterveydessä saavutetaan iso osa työikäistä väestöä, jonka vuoksi sillä on iso merkitys kansanterveyden edistämisen ja työurien pidentämisen kannalta, perustelee sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen (sd).

– Työterveyshuollon kattavuus on alhainen erityisesti pienissä yrityksissä  sekä epätyypillisissä työsuhteissa. Kaikille työntekijöille pitää turvata oikeus laadukkaaseen työhyvinvointia tukevaan työterveyshuoltoon, korostaa Haatainen