Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Vahva kunnallinen itsehallinto ja kansalaisten yhtäläiset perusoikeudet turvattava

Ajankohtaista 12:34

Kunta- ja palvelurakenneuudistus on koko yhteiskunnan kannalta niin merkittävä, että myös eduskunnan on voitava osallistua sen toteutuksen ja lain tavoitteiden toteutumisen arvioimiseen. Paras-hankkeen alussa SDP asetti tavoitteeksi kuntarakenteen, joka koostuisi vahvoista, työssäkäyntialueisiin perustuvista kunnista.

Eduskunnan hyväksyessä PARAS-uudistusta koskevan puitelain, se hyväksyi ponnen, jonka mukaan sekä kuntien että valtion uudistuksen toteuttamiseksi suorittamia toimenpiteitä on seurattava ja niitä on voitava arvioida. Hallituksen selonteko ei anna tähän riittävästi aineksia.

– Hallituksen selonteosta jäävät puuttumaan poliittinen ote ja linjaus sekä kriittinen arvio, ovatko tähän mennessä tehdyt toimenpiteet riittäviä ja ovatko ne antamassa mahdollisuuksia ennakoida tulevaisuutta, SDP:n eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoron kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta pitänyt Rakel Hiltunen totesi. 

Selonteko vaikenee hallituksen näkemyksistä puitelain jälkeisestä ajasta. Selonteko kertoo hallituksen otteen herpaantumisesta.

Kuntien tulevaisuuteen vaikuttaa sosiaaliturvan kokonaisuudistus, verotuksen kokonaisuudistus ja vielä näitäkin enemmän terveydenhoitolain muutokset. Hallitus ei kuitenkaan ole tehnyt periaatelinjauksia esimerkiksi kuntien verotusoikeuden vahvistamisesta ja sosiaali- ja terveydenhoidon tulevista rakenteista. Erityisen tärkeää olisi ollut tietää hallituksen linjanveto terveydenhuoltolakiin.

Kuntien talouden vuosikate romahti viime vuoden 2,4 miljardista 1,7 miljardiin. Kuntatalouden alasajo vaarantaa peruspalvelut, johtaa veronkorotuksiin kunnissa ja syventää kuntien jo ennestään vaikeaa velkaantumista. Lisäksi kunnille on jatkuvasti annettu uusia tehtäviä, joista valtion rahoitusosuus on vain kolmasosa, samalla taloudellisessa taantumassa valtio on keventänyt omaa verotusta kuntien kustannuksella. Valtionosuuksien lisäys perustuu lähes yksinomaan verokompensaatioon ja indeksitarkistukseen.

Puitelain mukainen velvoite laatia kaupunkiseutusuunnitelmia on käynnistänyt kaupunkiseuduilla uusia yhteistyöprosesseja. Selonteko ei vastaa kysymykseen siitä, ovatko toimet yhdyskuntarakenteen tiivistämiseksi riittäviä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Paras-hankkeen myötä liikkeelle lähteneet kehityssuunnat ovat kuitenkin myönteisiä, sillä kunnat ja kaupunkiseudut ovat yhdistäneet yhdyskunta- ja strategista suunnitteluaan hankkeen ansiosta.

Selonteosta puuttuu kuitenkin olennaisin eli tiekartta siitä, mistä olemme tulossa, missä olemme nyt ja minne olemme kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa menossa. Kunta- ja palvelurakenneuudistus pitää päivittää, jotta kansalaisten terveys- ja hyvinvointierot eivät enää kasva.

Selonteosta huolimatta ilmaan jää suuria haasteita tulevaisuuden varalle: Miten turvata vahva kunnallinen itsehallinto vaarantamatta kansalaisten yhtäläisiä perusoikeuksia.