Väätäinen: Yksityisten leikkausten komplikaatioiden hoito leikkauskustannuksiin

Ajankohtaista 11:00

Kunta- ja terveysjaoston puheenjohtaja, kansanedustaja Tuula Väätäinen jätti 11.2. hallitukselle kirjallisen kysymyksen yksityisten sairaaloiden leikkausten komplikaatioiden kustannuksista.

”Yksityisen terveydenhuollon komplikaatioiden hoitaminen julkisella sektorilla pitää sisällyttää hoidon kokonaiskustannuksiin”, Tuula Väätäinen toteaa.

”Yksityisellä sektorilla tehtyjen leikkausten komplikaatiot hoidetaan usein julkisella sektorilla, kuntien kustannuksella.”

”Leikkaushoidolle pitää määritellä selkeämpi hoitoketju. Kokonaisvastuu hoidon ja komplikaatioiden kustannusten jakautumisesta pitää selventää laissa.”

Sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirjoja koskevan asetuksen (298/2009) mukaan hoidon tarjoajan pitää antaa selkeät ja yksityiskohtaiset ohjeet potilaan seu­rannan ja jatkohoidon toteuttamiseksi. Hoidon selkeän kokonaisvastuun määrittely jää vaillinaiseksi, kun komplikaatioiden hoidon maksavat kunnat.

”On potilaallekin oikeudenmukaista, että yksityinen leikkaushoidon tarjoaja esittää selkeät hoitosuunnitelmat ja kustannusarviot komplikaatioiden varalta”, Väätäinen painottaa.