Väätäinen: Valtion sairaaloiden avohoito saatava osaksi lainsäädäntöä

Ajankohtaista 14:12

– Valtion sairaaloiden eli kriminaalipotilaita hoitavien sairaaloiden järjestämä avohoito on saatava osaksi lainsäädäntöä, korostaa SDP:n terveyspoliittisen työryhmän vetäjä, kansanedustaja Tuula Väätäinen. Väätäinen jätti tänään aiheesta kirjallisen kysymyksen hallitukselle. 

Väätäinen huomioi, että tutkimusten mukaan vakavien väkivaltarikosten uusiminen on Suomessa vähentynyt.
– Kriminaalipotilailla hoidon epäonnistumiseen kuitenkin liittyy erityinen vaara, että aiemman rikoksen aiheuttanut asetelma toistuu. 

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä ehdotti jo vuonna 2005, että mielenterveyslakiin lisätään säädökset kriminaalipotilaita koskevasta velvoitteisesta avohoidosta. Nykyään kriminaalipotilaat siirtyvät sairaalahoidon jälkeen julkisen sektorin vastuulle koeajalla. Usein potilaat lopettavat hoitokontaktin tämän jälkeen ja saattavat myös laiminlyödä lääkityksensä. 

Velvotteiseen avohoitoon tulisi voida määrätä joko sairaalahoidon päätyttyä tai joitain tapauksia välittömästi mielentilatutkimuksen jälkeen, elleivät sairaalahoidon kriteerit täyty.
– Tavoitteena on yhteiskunnallinen toimintavalmius, Väätäinen painottaa. 

Kriminaalipotilaita hoidetaan Suomessa pääosin kahdessa valtion oikeuspsykiatrisessa sairaalassa, Vanhassa Vaasassa ja Niuvanniemessä. Niuvanniemen sairaalassa tulossopimukseen on useana vuonna kirjattu valmius kehittää palveluvalikoimaa sisältämään myös avohoitoa tai tehtäviä velvoitteisesta avohoidosta, mutta ohjaava laki puuttuu. 

– Valtion sairaaloiden kriminaalipotilaita koskevaa asiantuntemusta tulee voida hyödyntää kriminaalipotilaiden jatkohoidossa, Väätäinen toteaa.