Väätäinen: Saattohoito tarvitsee rahoituksen

Ajankohtaista 05:23

STM julkaisi 23.9. kansalliset saattohoitosuositukset. SDP:n terveyspoliittisen työryhmän puheenjohtaja Tuula Väätäisen mukaan suositukset sisältävät paljon myönteisiä, saattohoidon laatua kehittäviä seikkoja. Kielteistä suosituksissa on tavoite kustannusneutraalista toteutuksesta.


STM julkaisi 23.9. kansalliset saattohoitosuositukset. Suositukset sisältävät paljon myönteisiä, saattohoidon laatua kehittäviä seikkoja. Kielteistä suosituksissa on tavoite kustannusneutraalista toteutuksesta.


– Suositusten toteuttaminen ilman valtion tukea tarkoittaa kustannusten siirtämistä kunnille tai resurssien pois ottamista muualta terveydenhuollosta, sanoo kansanedustaja, SDP:n terveyspoliittisen työryhmän puheenjohtaja Tuula Väätäinen.


– Suositukset sisältävät monia myönteisiä seikkoja, kuten sen, että jokaisella olisi oikeus valita saattohoitopaikka, saattohoito on suunnitelmallista, ja potilas itse osallistuu suunnitelman tekemiseen. Hoitava lääkäri on vastuussa ja moniammatillinen työryhmä toteuttaa hoidon, jonka jatkuvuus on turvattava ympärivuorokauden. Ministeri Risikko sanoo, että suositusten toimeenpano ei lisää kustannuksia vaan kustannusten uudelleen kohdentamista. On kysyttävä mistä muista toiminnoista kustannuksia otetaan pois, että ympärivuorokautinen saattohoito voidaan taata?


– Työntekijöiden kouluttaminen ja rekrytointi sekä mahdollisesti uusien saattohoitotilojen rakentaminen, aiheuttaa väistämättä lisä kustannuksia. Ministeri on taas kerran tehnyt sinänsä hyvät suositukset mutta jättää kustannusten kattamisen kunnille ja sairaanhoitopiireille.