Väätäinen: Rinteen Hallitus panostaa liikenneturvallisuuteen Savo-Karjalassa

Ajankohtaista 14:49

Liikenne- ja viestintäministeriö kertoi tänään perusväylänpidon pienten parantamishankkeiden kohteista vuosille 2020-2022. Savo-Karjalassa perusväylien parantamiseen on tulossa lisää rahaa 3,3 miljoona euroa. Liikenneturvallisuutta sekä raskaan ja kevyen liikenteen olosuhteita parannetaan Valtatie 6:n ja kantatie 71:n sekä Muuruveden maanteillä 5661 ja 5662.

Kansanedustaja Tuula Väätäinen on tyytyväinen hallituksen panostuksiin liikenneturvallisuuden parantamiseen Savo-Karjalassa.

Erityisen tärkeänä hankkeena pidän Muuruveden taajamateiden liikenneolosuhteiden parantamista. Hankkeeseen on nyt myönnetty rahoitusta yhteensä 1,7 miljoonaa euroa, josta Kuopion kaupungin osuus on 0,85 miljoonaa. Kyseessä on tärkeä liikenneturvallisuuden ja liikenteen olosuhteiden parantaminen Savo-Karjalan alueella, toteaa Väätäinen.