Väätäinen: Peruskoulun haasteisiin puututtava oppilaiden ehdoilla

Ajankohtaista 12:31

SDP:n puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jutta Urpilainen kirjoitti tiistaina 26.11 julkaistussa kolumnissaan, että työtä peruskoulun ongelmien korjaamiseksi on  jatkettava ja entisestään vahvistettava. SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen pitää aihetta merkittävänä kysymyksenä yhteiskunnassa ja tähdentää, että ongelmiin on puututtava erilaisia oppijoita ymmärtäen.

– Lapsen ja oppilaan kasvu ja kehitys vaativat vuorovaikutusta niin lasten kuin aikuistenkin kanssa. Koulun on tarjottava näitä kohtaamisen mahdollisuuksia. Oppilaan kiinnostuksen herääminen opettajan kohtaamisen myötä korostuu etenkin matematiikassa ja äidinkielessä, joiden kohdalla oppimistuloksissa on havaittu selvää tulosten heikkenemistä. On selvää, että luokkakokojen pienentäminen antaa opettajan aikaa kullekin oppilaalle enemmän  – tämänkin vuoksi on ryhmäkokoja pienennettävä, huomauttaa Väätäinen.

– Erilaiset oppijat on kouluissa otettava huomioon. Opettajien koulutuksessa on entistä enemmän painotettava laaja-alaisuutta ja vuorovaikutustaitojen vahvistamista, hän jatkaa.

– Tämän päivän lapsia ympäröi yhteiskunta, joka vaatii heiltä paljon. Koti ja koulu ovat niitä paikkoja, joissa lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Parannuksia tehtäessä on muistettava, etteivät ongelmat ole läheskään aina oppilaissa vaan peruskoulun rakenteet tarvitsevat jatkuvaa kehittämistä, Väätäinen lopettaa.