Väätäinen: Oppivelvollisuuden pidentämisellä paremmat eväät elämään

Ajankohtaista 07:44

Tuula Väätäinen kannattaa opetusministeri Kiurun ehdotusta oppivelvollisuuden pidentämistä vuodella. Työministeri Ihalaisen tavoin Väätäinen painottaa askel kerrallaan etenemistä, jolloin etenkin ni­vel­vai­he eli pe­rus­kou­lun päät­tä­jien ha­keu­tu­mi­nen jat­ko-opin­toi­hin tai työ­val­men­nuk­seen täytyy saada kuntoon.

– Kannatan oppivelvollisuuden pidentämistä, jotta yhteiskunta olisi pidempään vastuullinen nuorista pitämällä heitä oppivelvollisina.

– Vaikka nuorisotakuu on askel oikeaan suuntaan, oppivelvollisuusikää nostamalla yhteiskunta olisi nykyistä paremmin velvoitettu tarjoamaan nuorille opiskelupaikkaa. Etenkin nykyisessä työmarkkinatilanteessa yhteiskunnan vastuusta tulisi entistä konkreettisempi.

– Tutkintojen lisäksi myös oppisopimus, työpajat ja matalan kynnyksen koulutus ovat tarpeen. Monenlainen harjaannuttaminen kannattaa, kunhan nuoret sitä kautta pääsevät palkkatyöhön kiinni, Väätäinen muistuttaa.

Nykyään tuhansia jää ilman peruskoulun jälkeistä opintopaikkaa, minkä lisäksi tänäkin keväänä 1300 jätti hakematta jatko-opintoihin. Täydennyshaku tuo hieman helpotusta opintopaikatta jääneille.

Useat Eu­roo­pan maat ovat jo pi­den­tä­neet op­pi­vel­vol­li­suut­ta.