Väätäinen: Ministeriö korjasi suuntaa nuorten työkokeilussa

Ajankohtaista 11:59

 

Kansanedustaja Tuula Väätäinen on tyytyväinen korjauksiin nuorten työkokeilussa. Korjaus varmistaa sen, että myös ne nuoret jotka eivät vielä tiedä tulevaa ammattiansa tai alaansa pääsee osalliseksi tärkeästä työpajatoiminnasta. Tämä varmistaa, että ne kukaan ei putoa väliin emmekä kadota nuoria.

Ammatillista koulutusta vailla olevilla nuorilla työkokeilun ensisijainen tavoite on löytää sopiva koulutusvaihtoehto. Työkokeilussa nuori voi selvittää kiinnostaako ala tai ammatti häntä. Tavoite on, että kokeilun jälkeen nuori hakeutuu opiskelemaan alaa.

Jos nuorella on jo tiedossa ammatti jota haluaa opiskella pyritään työkokeilu järjestämään nuorta tukevasti siten, että kokeilun voi suorittaa sillä alalla mistä nuori on kiinnostunut. Ministeriön korjausliikkeet varmistavat senkin, että nuori joka ei vielä omaa alaansa tiedä voi työpajoilla kokeilla erityyppisiä työtehtäviä ja siten saada apua juuri sen ammatin löytämiseen joka häntä kiinnostaa.

– Olen erittäin helpottunut ja iloinen näistä tehdyistä muutoksista. Tämä mahdollistaa työn käyttämisen välineenä mahdollisuuksistaan epätietoisten nuorten auttamisessa löytämään omaa polkuaan ja varmistaa sen, että todella voimme tarjota tukea niille nuorille jotka sitä eniten tarvitsevat, Väätäinen sanoo.