Väätäinen: Mielenterveyslain kokonaisuudistus tarpeen

Ajankohtaista 01:07

SDP:n kansanedustaja, eduskunnan kunta- ja terveysjaoston puheenjohtaja Tuula Väätäinen kiirehtii mielenterveyslain kokonaisuudistusta.

Väätäisen mukaan nykyinen mielenterveyslain kokonaisuus on hajanainen, eikä ota riittävällä tavalla huomioon ennaltaehkäisevää työtä, sekä lääketieteellisen mielenterveystyön ulkopuolisia seikkoja. Väätäinen jätti tänään asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle.

– Mielenterveyspalveluita tulee tarkastella kokonaisuutena, ottaen huomioon lääketieteelliset, sosiaaliset, ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet. Nykyisessä mielenterveyslaissa korostuu psykiatrinen erikoissairaanhoito, ja laki on lääketieteellisesti painottunut. Muilta osin laki on pirstaleinen, eikä anna selkeää kuvaa potilaan oikeusturvasta, eikä mielenterveyspalveluiden vähimmäisvaatimuksista.

– Kuntatalouden kiristyessä on luonnollista, että kunnat lähtevät säästämään mielenterveyspalveluissa niiltä osin, kuin laki antaa myöten. Lain ollessa pirstaleinen ja hajanainen, kuten nyt, kunnille syntyy motiivi liikkua sen rajoilla tai jopa rikkoa sitä.

– Lain on otettava huomioon ennaltaehkäisevä työ. Ennaltaehkäisevä työ on vaikutukseltaan merkittävää, ja se säästää niin inhimillistä kärsimystä kuin taloudellisia kustannuksiakin. Nyt ennaltaehkäisevän työn asema osana laajaa hoitoketjua lainsäädännössä on epäselvä.

 Lisätietoja: Tuula Väätäinen, p. 050 511 3018