Väätäinen: Lääkkeiden apteekeista saatavuus taattava

Ajankohtaista 13:20

Kansanedustaja Tuula Väätäinen perää hallitukselta toimia lääkkeiden apteekista saatavuuden varmistamiseksi. Väätäinen jätti hallitukselle kirjallisen kysymyksen 1.3.
– Apteekeissa on lähes jatkuvasti pulaa yksittäisistä tuotteista maahantuojien toimitusvaikeuksien vuoksi, Väätäinen toteaa.

– Yllättäen lisääntyneen kysynnän tai raaka-aineiden saatavuusongelmien lisäksi maahantuojat voivat kokea, ettei tuotteen maahantuonti kannata nykyisellä hinnalla, Väätäinen kertoo.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean mukaan lääkkeiden saantihäiriöt näyttävät olevan lisääntymässä. Pienikin häiriö voi vaikuttaa Euroopan laajuisesti. (Karjalainen 1.3.)

Lääkelain (10.4.1987/395) mukaan saatavuudesta huolehtiminen kuuluu myyntiluvan haltijalle, joka on yleensä iso lääkeyritys. Toimitushäiriöistä johtuva korvausvelvollisuus on kuitenkin tällä hetkellä tulkinnanvaraista.

Huoltovarmuuskeskukselle taas kuuluu hoitaa lääkkeiden velvoitevarastointilaissa (979/2008) säädetty korvausten maksaminen ja korvauksen edellytysten valvonta, mutta kaikkia lääkkeitä velvoite ei koske. Kaikki vaihtoehtoiset valmisteet eivät kuitenkaan sovi kaikille.

– Vaikka ei voida puhua hengenvaarasta, lääkkeiden saatavuus vaikuttaa potilaiden terveyteen, Väätäinen huomauttaa.

– Lääkealan yritysten vastuita ja informointivelvoitetta tulee selkeyttää. Sekä lääkärit, potilaat että apteekit tarvitsevat ajantasaisen tiedon lääkkeiden saatavuudesta, Väätäinen painottaa.

Tuula Väätäinen on eduskunnan valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaoston puheenjohtaja.