Väätäinen: Kunnat eivät saa joutua hölmöläisten säästöjen kohteeksi!

Ajankohtaista 10:33

SDP:n puoluehallituksen jäsen, eduskunnan kunta- ja terveysjaoston puheenjohtaja Tuula Väätäinen lähettää painokkaita vaatimuksia hallituksen ensi viikolla pidettävään kehysriiheen.

– Lama-aikana on välttämätöntä pitää kunta-alan ihmiset töissä, ja panostaa työn laatuun. Ostopalvelut ja irtisanomiset rapauttavat pysyvästi kuntakenttää. Kuntien tukemisen toinen puoli on, että kunnan peruspalvelut pitää turvata yli laman. Niin ei saa käydä, että lama-aikaisten säästötoimien vuoksi joudutaan pysyviin vaikeuksiin kuntien taloudessa ja palvelutuotannossa, Väätäinen tiivistää.

– Ostopalvelut eivät ole ratkaisu kuntien talouden ongelmiin. Ostopalveluiden kustannukset ovat nousseet muuta kunta-alaa nopeammin samalla kun sopimusongelmat ovat kasvaneet.

Yritysriskien kasvaessa kuntien on kiinnitettävä erityistä huomiota ostopalveluiden hintaan, laatuun ja jatkuvuuteen. Kalliimmalla ostaminen on lopetettava ja lisärahalla on vahvistettava kunnallisia palveluita. Kansalaiset pitävät kuntien palveluiden tuottamista ja saatavuutta sekä toimivuutta tärkeänä asiana.

– Irtisanomiset eivät voi olla ratkaisu kuntien ongelmiin. Kunnille on turvattava riittävät taloudelliset resurssit, jotta ne voivat kantaa oman vastuun työllisyydestä, Väätäinen toteaa.

Hänen mukaansa säästöt kuntapalveluissa heikentävät laatua siten, että säästöstä koituukin lopulta suuri taloudellinen ja inhimillinen lasku. Esimerkkinä voidaan ajatella terveydenhoidon henkilökunnan lisääntynyttä kuormitusta, ja sairaalabakteerien yleistymistä samaan aikaan.

– Kun perusasioista säästetään, se on kuin jatkaisi peiton alkupäätä leikkaamalla loppupäästä, tietää itsekin pitkään sairaanhoitajana työskennellyt Väätäinen.