Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Väätäinen: Kehyspäätös hillitsee velkaantumista

Ajankohtaista 08:46

SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen esitteli kehyspäätöstä Pohjois-Savon Demarinaisten piirikokouksessa Suonenjoella 14.4. painottaen sen hillitsevän valtiontalouden velkaantumiskehitystä.

”Sovittu kehys on tärkeä Suomen talouden vakaudelle. Euroalueen tapahtumat osoittavat, kuinka paljon julkisen talouden tila vaikuttaa maan asemaan markkinoilla. Ylivelkaantuneella taloudella hirveä osuus tulevasta talouskasvusta menee velanhoitokustannuksiin, ei tuottavaan toimintaan. Ylivelkaantumisen estämiseksi Suomen pitää pitkäjänteisesti harjoittaa pitkän aikavälin parempaan talouskasvuun tähtäävää talouspolitiikkaa. Tämä onnistuu vain työllisyysasteen nostolla ja kestävyysvajeen kuromisen kautta.”

Väätäinen muistutti SDP:n torjuneen ylisuuret sopeutustoimet sekä varmistaneen, että pysyvistä sopeutustoimista yli puolet tehdään veronkorotuksina, ei menoleikkauksina.
”Solidaarisuusvero sekä suurimpien eläkkeiden ja suurten perintöjen veronkiristys ovat merkittäviä hallituksen sopimia hankkeita. Kehyksen kaksi tärkeintä oikeudenmukaisuusasiaa ovat, ettei kehys kasvata tuloeroja eikä hankaloita pienituloisten arkea. Myöskään perusturvaan ei kosketa vaikeasta taloustilanteesta huolimatta, arvonlisäveron korotusta pienituloisimmille pehmennetään, eikä sosiaaliturvaa leikata.”

Väätäinen totesi hallituksen tarttuvan rakenteellisen työttömyyden vähentämiseen ja parantavan työnteon kannusteita useilla uusilla toimenpiteillä. ”Työmarkkinatuen tarveharkinta puolison tuloista poistetaan. Tämä on monille perheille merkittävää, onhan riippuvuus puolison tuloista ollut yksi lapsiperheköyhyyttä lisäävä tekijä. Nuorten yhteiskuntatakuu toteutetaan vuodesta 2013 alkaen.”

Väätäinen nosti esiin myös poliisien pidemmän aikavälin resurssien turvaamisen lisäämällä määrärahoja kehyskaudella ja käynnistämällä poliisihallintorakenteen uudistus. Asuntopolitiikassa tuetaan etenkin erityisryhmien asunto-olojen kehittämistä ja kasvualueiden vuokra-asuntorakentamista. Tärkeänä toimena jatketaan valtakunnallista kosteus- ja hometalkoot -ohjelmaa.

Kuntatalouden osalta Väätäinen painotti kuntauudistuksen erittäin tärkeää roolia tasa-arvoisten palvelujen turvaamiseksi. ”Väestön ikääntymisen myötä kuntatalouteen kohdistuvat menopaineet edelleen kasvavat. Kuntien ja kuntayhtymien talouden vakaus edellyttää tiukkaa menokuria yhteisövero-osuuden ollessa kunnille tärkeä rahoitusväline.”

Lisätietoja: kansanedustaja Tuula Väätäinen 050 511 3018