Väätäinen Irak-koulutusoperaatiosta: Turvallisuusuhkien kartoitus vaatii valppautta

Ajankohtaista 13:36

SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen pitää tuoretta turvallisuuspoliittista yhteistyötä koskevaan katsausta vajavaisena ISIL:in vastaiseen koulutusoperaatioon osallistumiseen liittyvän turvallisuusuhan arvioinnin osalta.

– Selonteossa todetaan lyhyesti, että Syyriasta tai Irakista palanneisiin vierastaistelijoihin arvioidaan liittyvän turvallisuusuhkia ja että osallistuminen ISIL:in vastaiseen koulutusoperaatioon voi osaltaan vaikuttaa näihin uhkiin.

– Selonteon analyysi jää tältä osin liian pinnalliseksi. Kun riskin olemassaolo tiedetään, pitää kysyä, miten sisäministeriö ja suojelupoliisi varautuvat riskin mahdolliseen konkretisoitumiseen. Tämän operaation kohdalla ei riitä, että puolustusvoimat huolehtii sotilaiden turvallisuudesta vaan myös sisäinen turvallisuus pitää ottaa huomioon eri tavalla kuin aiemmin.

Väätäinen painottaa, että sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä kannattaa Suomen osallistumista Irakin koulutusoperaatioon selonteossa esitetyllä tavalla.

– Erityistä valppautta tarvitaan kuitenkin sen arvioimisessa, miten turvallisuustilanne kehittyy ja onko uudenlaisia uhkatilanteita syntymässä paikan päällä oleville sotilaille tai kansalaisille täällä koti-Suomessa.