Väätäinen: Ideologinen poliittinen ohjaus näkyy räikeästi lainvalmistelussa

Ajankohtaista 08:41

Kansanedustaja, SDP:n puoluehallituksen jäsen Tuula Väätäinen uskoo heikon lainvalmistelun taustalta löytyvän hallituksen poliittisen yliohjauksen suhteessa ministeriöiden asiantuntijuuteen. Hallitus ohjaa ministeriöitä ideologisilla perusteilla, ja työntää asiantuntijanäkemykset syrjään.

Eduskunnan puhemiehistö lähetti pääministeri Vanhaselle keskiviikkona 1. huhtikuuta hallituksen lainvalmistelua kovasanaisesti arvostelevan kirjeen. Puhemies Sauli Niinistön allekirjoittaman kirjeen mukaan puutteet vievät eduskunnan valiokuntien aikaa lakien varsinaiseen asiasisältöön keskittymisestä.

– Henkilöstötilanne ei ole ministeriöissä ratkaisevasti muuttunut suhteessa edellisiin hallituskausiin, mutta nyt valmistellut lait ovat yhä useammin lain esittelyn ja lakipykälien osalta ristiriitaisia. Tämän hallituksen tapana on ollut ajaa ideologisista tarpeistaan kumpuavat lakiehdotukset läpi vaikka runnomalla. Erittäin hyvä esimerkki on palvelusetelilaki jossa lain perusteluissa on nostettu esille lain keskeiset ongelmat ja isot riskit, siitä huolimatta hallitus esittää lakia sellaisenaan hyväksyttäväksi, Väätäinen toteaa.

Näyttää siltä, että tämän hallituksen poliittinen ohjaus on ristiriidassa ministeriöiden asiantuntemuksen kanssa, mutta tarve viedä läpi ministereiden poliittisia aloitteita voittaa järjen ja oikeudenmukaisuuden.

Kiteytettynä: asiantuntijat saavat valmistellakseen lakeja, joiden tavoitteita ei voi pitää hyvän lainsäädännön periaatteiden mukaisina, Väätäinen lopettaa.