Väätäinen: Erityisosaamista vaativa perhevalmennus taattava

Ajankohtaista 11:14

Kansanedustaja Tuula Väätäinen (sd) jätti 9.3. hallitukselle kirjallisen kysymyksen monikkoperheiden erityisosaamista vaativan perhevalmennuksen järjestämisestä.

”Neuvola-asetuksen toimeenpanon myötä myös monikkoensisynnyttäjien perhevalmennusta siirretään joissain kunnissa neuvoloille. Kaikilla neuvoloilla ei kuitenkaan ole erityisosaamista monikkoperheistä”, Väätäinen kertoo.
 
Neuvola-asetuksen (380/2009) mukaan ensimmäistä lasta odottavalle perheelle on järjestettävä moniammatillisesti toteutettua perhevalmennusta, johon sisältyy vanhempainryhmätoimintaa. Lisäksi lasta odottavan perheen terveysneuvontaa on tarjottava molemmille vanhemmille. Asetus ei määrittele perhevalmennuksen järjestämisvastuuta tietylle taholle.
 
Ensisynnyttäjien perhevalmennusta on monikkoraskauksissa aiemmin toteutettu vaihtelevasti ja alueellisesti epätasaisesti erikoissairaanhoidossa. Vain osa monikkolapsia odottavista vanhemmista on saanut heille oikeutettua tietoa ja tukea.
 
”Erikoissairaanhoitovetoinen monikkoperhevalmennus on perusteltua, sillä monikko-odotuksen seurannan erityispiirteet kuten komplikaatioriskit ja oman terveyden seurannan ohjaaminen kuuluvat erikoissairaanhoidolle”, Väätäinen huomauttaa.
 
Neuvola-asetus tuli voimaan 1.7.2009. Terveystarkastusten osalta kunnat velvoitettiin järjestämään määräaikaiset tarkastukset 1.1.2011 mennessä. Monet kunnat ovat toteuttaneet myös perhevalmennustoimintaa 1.1.2011 lähtien.
 
”Perhevalmennuksen puutteita korostaa, ettei lapsiperheiden kotipalvelua yleensä myönnetä monikkoperheisiin, vaikka äiti saattaa yhtäaikaisesti toipua sektiosta, imettää pienipainoisia lapsia ja mahdollisesti hoitaa isoja sisaruksia kotona. Etenkin hoidollisesti vaativammat perheet tarvitsevat asiantuntevaa tukea”, Väätäinen korostaa.
 
Tuula Väätäinen on eduskunnan valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaoston puheenjohtaja.