Vaaliavustusten julkisuus ratkaisevaa

Ajankohtaista 09:22

Hallitus antoi 30.9.2009 tiedonannon vaalirahoituksesta. Sosialidemokraattien yhteiseen tahtoon ja toimintaan perustuvan, hyvin rakentavan ryhmäpuheen piti kansanedustaja Jacob Söderman.

Puheessaan Söderman toi esille, että ratkaisevaa on vaaliavustusten julkisuus, ei ehdokkaiden tai puolueiden tukemisen kieltäminen. Poliittisen toiminnan tukemisen tulee kuitenkin tapahtua avoimesti. Se ei saa se synnyttää riippuvuutta ehdokkaille eikä puolueille. Summien tulee olla kohtuullisia.

Nyt on aika sopia lakiehdotuksesta, joka parhaiten turvaa vaali- ja puoluerahoituksen avoimuuden. Kansalaisten tulisi saada käyttöönsä tiedot avustuksista ennen vaaleja. Selkeä kampanjakatto estäisi sen, että rahan valta ei saisi yliotetta kansanvallasta.